Zwembaden Hollands Kroon in Gemeenteraad

advertentie

(door: Kees Zwaan)

De publieke tribune van het gemeentehuis zat vol. Op dinsdag 2 mei stond er dan ook een belangrijk onderwerp op de agenda van de Gemeenteraad. Wat moet de gemeente doen met de zwembaden in Hollands Kroon?

Drie zwembaden worden met sluiting bedreigd, simpelweg omdat ze ‘teveel kosten’. De gemeente wil van de zwembaden af. Een werkgroep (HOZE) heeft de afgelopen tijd bestudeerd hoe de zwembaden rendabel gemaakt kunnen worden.

De heer Den Das en mevrouw Kort gaven als insprekers hun zienswijze op het plan van het College van B&W om de zwembaden op te heffen. Zij pleitten voor het open houden van de zwembaden.

Sluiting betekent dat minder kinderen leren zwemmen. Een zwembad is een publieke voorziening en is een essentieel onderdeel van een (waterrijke) samenleving. De heer Den Das schonk alle raadsleden een vrijkaartje voor het zwembad in Breezand en nodigde ze uit om de sfeer in dat zwembad eens te gaan proeven.

Mevrouw Kort wees op de lange geschiedenis van het zwembad in Winkel. Die geschiedenis kun je niet zomaar met een pennenstreek uitwissen. Bovendien heeft dat zwembad jaarlijks 60.000 bezoekers.

Na het aannemen van een petitie door de burgemeester werd een amendement op het voorstel van het College ingediend. De voltallige Gemeenteraad besloot de HOZE werkgroep meer tijd te geven om de plannen verder uit te werken. Of het uitstel van executie zal zijn zal later in het jaar blijken.

advertentie