Wordt de Wieringermeer één megagroot bedrijventerrein?

advertentie

Oogst in 1936: de Wieringermeer als 'graanschuur' van Nederland (Fotocollectie gemeente Wieringermeer).

Op 25 juni is er een extra raadsvergadering in MFA de Ontmoeting. Een plan voor de toekomst van de Wieringermeer wordt voorgelegd aan de raadsleden van Hollands Kroon.

Het Gebiedsplan Wieringermeer is, als de raadsleden het goedkeuren, leidend voor toekomstige ontwikkelingen in de Wieringermeer die alle inwoners, en vooral de agrariërs, zullen raken. Het ziet er naar uit dat de bestuurders van Hollands Kroon het predicaat ‘agrarische hoofdstad van Nederland’ niet meer zo hoog in het vaandel hebben staan. Vanaf het ontstaan van de Wieringermeer werd het gebied hoofdzakelijk gebruikt voor de productie van voedsel: de eerste levensbehoefte.

In het Gebiedsplan staat te lezen dat grootschalige ontwikkelingen zonder relatie met de landbouw zullen worden toegestaan. Er blijkt een groeiende vraag vanuit de ‘markt’ naar ruimte (bouwgrond) voor andere functies te zijn. Bedrijven als Google en Microsoft breiden hun datacenters graag uit op relatief goedkope grond. Grootschalige activiteiten die niet gerelateerd zijn aan het produceren van landbouwgewassen zullen in de komende jaren schering en inslag worden.

Veel landbouwbedrijven zullen verdwijnen. Karakteristieke boerderijen zullen plaats maken voor grijs-betonnen bedrijfsgebouwen. Landbouwgronden worden omgetoverd tot bedrijfsterreinen met zeer lelijke, hoge gebouwen. Het is een ontwikkeling die verstrekkende gevolgen zal hebben voor de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van de Wieringermeer. Het landelijke karakter zal verloren gaan. Het woord is op 25 juni aan de raadsleden. In hoeverre zijn zij zich bewust van de gevolgen van dit plan? In hoeverre laten zij de vele bezwaren van Wieringermeerders meewegen in hun oordeel?

Vertolkt de raad wel de mening van de meerderheid van de Wieringermeerders? Of is de tijd aangebroken om de Wieringermeerders zélf te vragen (referendum) of zij het wel zien zitten?

advertentie