Wordt de boer de dokter van de toekomst? Gezonde bodem, gezonde gewassen, gezonde mensen

advertentie

Enkele tientallen agrariërs bezochten op dinsdag 6 november het ‘kenniscafé Levende Bodem’, georganiseerd door Provincie Noord-Holland en ‘Groen Kapitaal’, een netwerkplatform voor initiatieven die biodiversiteit stimuleren.

Het vond plaats in de bedrijfshal van Maatschap Noordermeer, een biologisch akkerbouwbedrijf in Middenmeer. De deelnemers waren merendeels ‘biologische’ agrariërs. Maar ook boeren die hun bedrijf nog op de ‘traditionele’ wijze runnen, waren van de partij.

Steeds meer agrarische ondernemers zijn zich er van bewust dat er iets moet veranderen en willen graag weten wat ze kunnen doen om op een meer verantwoorde, duurzame manier voedsel te kunnen produceren. De vraag naar biologische producten neemt toe. Maatschap Noordermeer in Middenmeer teelt op biologische wijze veel verschillende gewassen, waaronder aardappelen, peen, rode- en witte kool en granen. Op de 70 hectaren akkerland wisselen de gewassen elkaar af en is steeds een gedeelte ingezaaid met groenbemesting. Noordermeer gebruikt geen kunstmest en geen gewasbeschermingsmiddelen (chemische bestrijdingsmiddelen). Bemesting vindt plaats met stalmest. De producten die zo worden verkregen krijgen het predicaat ‘biologisch’. De opbrengsten per hectare zijn bij een biologische akkerbouwer iets lager maar wordt door de hogere prijs gecompenseerd.

Bodem-APK
In groepjes werden de agrariërs en andere belangstellenden rondgeleid op het bedrijf. Een groot stuk akkerland was ingezaaid met grasklaver, een mengsel van gras en klaver. Op het land van Noordermeer stak een zogenaamde ‘bodemcoach’ zijn spade in de grond om de bovenste laag van de bouwgrond te beoordelen. Is de bodem gezond? Hoe is het gesteld met het bodemleven? Een gezonde teeltlaag wemelt namelijk van het leven. Allerlei bacteriën en schimmels zorgen voor de afbraak van organisch materiaal, terwijl wormen de grond luchtig maken. Een bodemcoach let ook op de structuur van de wortels en de waterhuishouding. En hoe ziet het bemestingsplan eruit? Hij verschaft de akkerbouwer inzicht en kennis over de bodem van zijn akkers waarbij hij tevens suggesties doet ter verbetering. Alles vat hij samen in een verslag, een soort bodem-APK.

Dokter
Ieder beestje in de grond heeft een functie, waarbij het vaak voorkomt dat verschillende organismen met elkaar samenwerken. In de bovenste laag is eigenlijk sprake van een ingewikkelde samenleving die niet mag worden verstoord. Als die samenleving optimaal functioneert kunnen de door de akkerbouwer ingezaaide gewassen goed groeien en worden het gezonde producten. Het gebruik van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen verstoren het leven in de bodem. Iemand noemde kunstmest ‘junkfood’ voor de planten, die dan snel groeien maar minder gezond zijn. Gewasbeschermingsmiddelen zijn niet goed voor het leven in de bodem en verontreinigen het oppervlaktewater. Een akkerbouwer of veehouder die zorgt voor een gezonde bodem produceert gezonde producten die goed zijn voor degenen die deze eten en zo werken als medicijn. Kernachtig door een spreker samengevat: ‘van pharmacie naar FARMacie’. En zo wordt ‘de boer de dokter van de toekomst’…

Foto: Arie Noordermeer vertelt over zijn biologische akkerbouwbedrijf

Een bijdrage van: Kees Zwaan
Hollands Kroon

advertentie