Woningbouw of landbouw

advertentie

(Ingezonden brief)

Verworven grond voor woningbouwplan ‘t Veld-Noord heeft na 15 jaar nog steeds agrarische bestemming.

Dat zou dus betekenen dat er vanaf de eerste aankoop door wethouder Mastemaker in 2002 totdat de provincie via het vaststellen van de structuurvisie medio 2010 het buitengebied op slot heeft gegooid nooit eerder een aanvraag bij de provincie is ingediend om op de destijds speciaal voor woningbouw aangekochte grond met een agrarische bestemming een uitbreidingsplan te realiseren.

Er is in 2003 wel bij de provincie afgetast wat de mogelijkheden waren voor een bescheiden plan op de zes bunder van Dekker.

Later na het ontslag van PvdA wethouder Mastemaker heeft VVD wethouder Beers er nog een veel groter stuk landbouwgrond bijgekocht . En kwam er een megalomaan plan voor maar liefst 450 woningen.

De Dorpsraad ’t Veld-Zijdewind meld dat de gemeenteraad van Niedorp zich jarenlang heeft ingezet voor nieuwbouw op deze locatie. Of is de gemeenteraad dan toch al die jaren blijkbaar door het College van B&W onjuist voorgelicht en op de hoogte gehouden?

Dat zou de reden kunnen zijn dat de gemeente nu eerst, na 15 jaar nog moet bekijken welke consequenties de realisatie van ’t Veld-Noord heeft voor de agrarische sector, omdat er tenslotte landbouw grond wordt onttrokken

Er werd immers ook in 2002 al landbouwgrond onttrokken en verworven voor een uitbreidingsplan door de voormalige gemeente Niedorp, en wat dat nu nog steeds is .

(Inzender bekend bij de redactie)

advertentie