Wmo-raad Hollands Kroon op de bres voor kwetsbaren?

advertentie

Een gloednieuw rapport van het SCP heeft als ondertitel “Wisselend bewolkt” en geeft aan hoe het gesteld is met de kwaliteit van leven van mensen die van de Wmo en andere sociale voorzieningen gebruik maken. In hoeverre hebben kwetsbare mensen eigenlijk het vermogen om deze voorzieningen te bemachtigen? Worden zij onterecht verwezen naar een netwerk dat er vaak niet is? Redden zij zich dan wel zonder hulp?

Het is een feit dat kwetsbare mensen een laag inkomen en een lage opleiding hebben. Bovendien hebben zij vaak geen werk en een slechte gezondheid. Verbetert hun leven door de Wmo-hulp? In het rapport is te lezen dat hoe langer mensen gebruik maken van de Wmo, de kwaliteit van hun leven achteruitgaat. Kortom, kwetsbaren worden kwetsbaarder door het huidige beleid.

De bedoeling van de Wmo-raad Hollands Kroon is een verbinding te leggen tussen de samenleving en het bestuur van de gemeente Hollands Kroon. De leden van deze raad zou je kunnen zien als voelsprieten die de problemen in de samenleving signaleren. In samenspraak met het bestuur van Hollands Kroon kan men dan komen tot een beleid dat met alle burgers, en in het bijzonder de kwetsbaarsten, rekening houdt. Er zou sprake moeten zijn van een dialoog, waarbij betrokken burgers in een vroeg stadium bij belangrijke beleidswijzigingen worden geconsulteerd.

Subsidie
De Wmo-raad Hollands Kroon kreeg bij de start in 2013 een subsidie van 17.500 euro. Nu, vijf jaar later is dat slechts 9.500 euro voor 2019. De raad is steeds bijzonder zuinig geweest en besteedde nooit het gehele budget. In 2013 bestond de raad uit 19 leden. Vijf jaar later, in 2018, is dat aantal gekrompen tot 11. De functie van voorzitter is momenteel vacant en de secretaris wil gaan stoppen met zijn werk.

De website van de raad laat zien dat er sinds 2017 weinig actie meer is in deze raad. Het aanvankelijke enthousiasme lijkt verdwenen. Er is bijvoorbeeld geen jaarverslag van 2017 beschikbaar. In de jaren daarvóór zijn veel kritische kanttekeningen bij het Wmo-beleid van de gemeente geplaatst. Er werden zinnige vragen gesteld waar de raad meestal geen bevredigend antwoord op kreeg, voor zover er een antwoord kwam. Je krijgt de indruk dat deze raad niet serieus wordt genomen. Het is dat zo’n raad wettelijk verplicht is, anders zou deze er niet eens zijn geweest. Hollands Kroon hoort liever niet kritische geluiden over de uitvoering van de Wmo. De raad bestaat uit een groepje mensen dat weinig van zich laat horen. De meeste Hollands Kroners weten niet eens dat er een dergelijke raad bestaat.

Drie jaar geleden schreef ik aan de Wmo-raad:
“Uw raad voelt zich onvoldoende serieus genomen door het college en door de gemeenteraad. Met uw kritische opmerkingen en suggesties wordt helaas weinig gedaan. Er wordt te weinig gecommuniceerd en samengewerkt. Gemeenteraadsleden hebben een grote verantwoordelijkheid ten opzichte van de burgers van Hollands Kroon, en vooral voor wat betreft de burgers die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen. Ook Hollands Kroners worden steeds ouder. Helaas dienen zich op oudere leeftijd soms zelfzorgtekorten aan, waardoor men een beroep moet doen op de Wmo. Als alles goed georganiseerd is, krijgt een hulpvrager tijdig de zorg die hij nodig heeft en waar hij recht op heeft. De Wmo 2015 is jong en heeft kinderziekten. Met een goede samenwerking tussen uw raad en de gemeenteraad kan er een mooi, gezond kind uit groeien.” De voorzitter reageerde met een zinnig antwoord, maar de secretaris was niet blij met mijn feedback en vond dat ik me er niet mee moest bemoeien.

Enquête
Een enquête onder gebruikers in het Sociaal Domein geeft aan dat zij drie zaken erg belangrijk vinden, namelijk een voldoende hoog inkomen, het kunnen gaan en staan waar je wilt en voldoende sociale contacten. Drie aspecten die als een drieling bij elkaar horen. Mensen willen graag participeren in de samenleving, maar moeten daar wel de middelen voor hebben. Te weinig inkomen betekent dat je onvoldoende kunt deelnemen aan het maatschappelijk leven. Slecht ter been zijn betekent dat je aangewezen bent op een vervoersvoorziening zoals een rolstoel, driewieler, rollator, scootmobiel of ander aangepast vervoer. De groeiende eenzaamheid onder ouderen wijst erop dat aan die zaken onvoldoende tegemoet gekomen wordt. Een sterke, daadkrachtige en de publiciteit niet schuwende Wmo-raad zou daar verandering in kunnen brengen…

advertentie