Wittink stelt vragen over ASO wet

advertentie

Hollands Kroon – De éénmanspartij van Henk-Jan Wittink (Onafhankelijk Hollands Kroon) heeft schriftelijke vragen gesteld aan de gemeenteraad over ‘Implementatie aso-wet’.

Geacht college,

Vanaf 1 juli 2017 kan ieder college in Nederland de ‘aso-wet’ inzetten om mensen die het leven van hun buren zuur maken, aan te pakken. De datum is gisteren bekend gemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. Inwoners die langdurig en hardnekkig overlast ervaren van asociale buren kunnen binnenkort weer met een gerust hart slapen.

Aangezien de ‘aso-wet’ geïmplementeerd dient te worden in de  APV stelt OHK de volgende vragen:

1. Is het college voornemens de nieuwe ‘aso-wet’ op te nemen in de APV? Zo nee, waarom niet?
2. Zo ja, gaat het college zo spoedig mogelijk aan de slag om de implementatieprocedure te starten zodat de wet vanaf 1 juli in werking kan treden?
3. Op welk termijn mag de  gemeenteraad van Hollands Kroon  een voorstel verwachten waarin de wijziging van de APV zal worden aangekondigd?

Met belangstelling kijken we uit naar de beantwoording van onze vragen.

Met vriendelijke groet,

Henk-Jan Wittink

advertentie