Wie wordt de opvolger van burgemeester Nawijn?

advertentie

HOLLANDS KROON – Als een vroeg sinterklaascadeautje wordt dinsdag 4 december in het gemeentehuis van Hollands Kroon bekend gemaakt wie de nieuwe burgemeester wordt. In aansluiting op een geheim overleg van de gemeenteraad volgt naar verwachting om 21:15 uur de onthulling. Wie gaat de komende zes jaar onze gemeente besturen? Hoe zal hij of zij dat gaan doen? We zullen het zien.

De functie of het ‘ambt’ van burgemeester is niet voor iedereen weggelegd. Zijn/haar persoonlijkheid moet bijna aan perfectie grenzen. De eisen zijn erg hoog en je moet van alle markten thuis zijn. De burgervader of -moeder is voorzitter van de gemeenteraad én van het college van B&W. Daarnaast wordt zij of hij geacht de openbare orde te handhaven en is zij of hij uitvoerder van wetten die door hogere organen gemaakt zijn (medebewind). De meeste burgemeesters zijn van CDA, VVD of PvdA huize. Het snel groeiende GroenLinks heeft nu een burgemeester in Amsterdam. Femke Halsema heeft de populaire Eberhard van der Laan, die eerder dit jaar overleed, opgevolgd. GroenLinks is ook in Hollands Kroon groeiende, maar voor er hier een GroenLinkse burgemeester wordt aangesteld moet er nog heel wat water door de Rijn stromen, of in het geval van de Noordkop, door het Marsdiep. Een kandidaat van liberale huize is waarschijnlijker.

Procedure
Johan Remkes (die binnenkort met pensioen gaat), de commissaris van de Koning, sprak eerst met de fractievoorzitters van alle partijen in de raad over de te nemen stappen om een nieuwe burgemeester te krijgen. Daarna stelde de raad een profiel op dat beschreef waaraan de man of vrouw moest voldoen. Vervolgens heeft de raad nogmaals overlegd met de commissaris van de Koning ter beoordeling van de profielschets, waarna de minister van Binnenlandse Zaken een advertentie in enkele dagbladen zette, waarop belangstellenden konden reageren. Iedereen kon solliciteren op de burgemeestersvacature in Hollands Kroon. Commissaris van de Koning Remkes maakte een selectie uit de sollicitanten. In de vertrouwenscommissie van de raad lichtte hij die keuze toe.

De raad kan nu kiezen uit slechts twee voorgeselecteerde kandidaten. Dat gebeurt in een geheime raadsvergadering op dinsdag 4 december, waarna de naam tijdens een openbare bijeenkomst bekend gemaakt wordt. Deze kandidaat zal vervolgens een gesprek met de minister hebben alvorens hij (of zij) benoemd wordt door de Koning. Rest dan alleen nog de beëdiging door Remkes. En dan kan de nieuwe burgemeester Jaap Nawijn aflossen.

Benoemen of kiezen?
Het was een lange procedure waarbij de invloed van de gemeenteraad zeer beperkt was. Remkes bepaalde in grote mate welke personen burgemeester mogen worden. Henk Westbroek (zanger) solliciteerde drie keer naar de baan van burgervader in zijn gemeente Utrecht. De commissaris van de Koning van die provincie vond hem niet geschikt en hij mocht niet door, ook al hadden de Utrechtenaren hem graag gewild. De meeste burgemeesters zijn tegen een systeem met een gekozen burgemeester. Het ambt zou te politiek worden, waardoor de burgemeester zijn neutraliteit zou verliezen en zijn kiezers misschien teveel ter wille zou zijn.

In 2005 was het bijna gelukt de procedure te democratiseren, maar op het laatste moment lag de PvdA dwars. Uiteindelijk is het korte tijd geleden toch gelukt de benoeming door de Koning uit de grondwet te schrappen: een stapje verder naar een meer democratische gang van zaken. Maar in de praktijk zal er voorlopig nog weinig veranderen…

advertentie