Wie gaan Hollands Kroon vertegenwoordigen in Haarlem?

advertentie

Interieur van het provinciehuis (eigen foto)

We mogen op 20 maart  weer naar het stemlokaal. Dit keer om onze vertegenwoordigers in de Provincie en in het Waterschap te kiezen. Sommige gemeenteraadsleden kennen we van naam én gezicht, maar Statenleden zijn vrij onbekend.

Toch vervullen zij een belangrijke rol in onze democratie. De Statenleden hebben zeggenschap over- en invloed op veel verschillende terreinen. Ook mogen zij de leden van de Eerste Kamer (getrapte verkiezing) kiezen.

Eens in de 4 jaar kiezen de Noord-Hollanders 55 Statenleden die allen lid zijn van een politieke partij. Er zijn nu 11 partijen vertegenwoordigd in de Staten. In de politicologie wordt onze staatsinrichting het ‘Huis van Thorbecke’ genoemd. Thorbecke ontwierp (in de 19e eeuw) de basisstructuur van het huidige stelsel, waarin grofweg 3 bestuurslagen zijn te onderscheiden: het Rijk, de Provincie en de Gemeente. Het dagelijks bestuur van de Provincie Noord-Holland is in handen van een coalitie bestaande uit VVD, D66, PvdA en CDA en is dan ook liberaal te noemen. Dat kan na de verkiezingen veranderen als de kiezer dat ‘wil’. Er is met name veel kritiek op het provinciale beleid ten aanzien van het Openbaar Vervoer, dat onder dit college (Gedeputeerde Staten) flink is verschraald. Indien de nieuwe coalitie wat naar links ‘opschuift’ kan dat betekenen dat er meer aandacht zal gaan naar trein en bus.

Omdat de uitkomst van de Statenverkiezingen van invloed zal zijn op de samenstelling van de Eerste Kamer mengen landelijke politici zich in de verkiezingsstrijd. Alle lijsttrekkers zijn prominent in de media aanwezig en bezoeken veel plaatsen in Nederland om de kiezers over te halen op hun partij te stemmen. De verwachting is dat de landelijke coalitie (VVD, CDA, D66 en CU) geen meerderheid meer zal halen in de Eerste Kamer. GroenLinks en Forum Voor Democratie zullen flink wat (meer) zetels in de wacht slepen.

Nederland telt 12 provincies die ieder een provinciehuis hebben. In zo’n gebouw zetelt het dagelijks bestuur, waaronder de Commissaris van de Koning. Tevens is het de werk- en vergaderplek van de provinciale volksvertegenwoordigers (Provinciale Staten). Net als in de gemeente vinden periodieke vergaderingen plaats om het een en ander betreffende provinciale aangelegenheden te bespreken. De plenaire vergaderingen, waarbij alle Statenleden aanwezig zijn, worden voorgezeten door de Commissaris van de Koning.

De Provinciale Staten ontwikkelen beleid op verschillende terreinen, zoals ruimtelijke ontwikkeling, milieu, energie(transitie) en klimaat. Ook houden zij zich bezig met beleid rond natuurbeheer, regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer. Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven heeft de volle aandacht van de Provinciale Staten. De Provincie houdt toezicht op- en controleert de kwaliteit van het gemeentebestuur. Onlangs moest de gemeenteraad van Den Helder op het matje komen in Haarlem om een onevenwichtige begroting uit te leggen. Ook gaat er veel aandacht uit naar cultureel erfgoed. Hierbij wordt samengewerkt met andere overheden, het waterschap, bedrijven en belangenorganisaties (door ambtenaren ook wel ‘stakeholders’ genoemd). Er wordt dan ook veel gelobbyd in de wandelgangen van het provinciehuis.

Welgelegen
Het provinciehuis van Noord-Holland bevindt zich in Haarlem, de hoofdstad van onze provincie. Het is een neoclassicistisch gebouw dat eind achttiende eeuw werd gebouwd als ‘landhuis’ voor een rijke bankier. In 1808 vestigde de eerste Nederlandse koning (Lodewijk Napoleon) zich in het landhuis, dat hij onmiddellijk omdoopte tot ‘Paviljoen Welgelegen’. Het ligt dan ook op een prachtige plek in de Haarlemmerhout. Het paviljoen had en heeft nog steeds een museale functie. Er zijn naast het bijzondere interieur ook tal van kunstwerken te bewonderen. Tijdens werkdagen is het gebouw vrij toegankelijk. In 1930 kwam het ‘paviljoen’ in bezit van de provincie en zo werd de functie ‘Provinciehuis’ aan het gebouw toegevoegd.

Kandidaten
Op de kandidatenlijst van Noord-Holland (kieskring Den Helder) komen 14 partijen voor. Tien kandidaten op de lijst wonen in Hollands Kroon. Voor D66 is dat Afran Groenewoud uit Wieringerwaard. Voor het CDA zijn Kees van Noorloos uit Wieringerwerf en Elaine Vlaming uit Anna Paulowna beschikbaar. Lilian Peters uit Hippolytushoef staat voor GL op de lijst. De ouderenpartij wist zelfs vier kandidaten uit Hollands Kroon te strikken als kandidaat. Jeff Leever uit Wieringerwerf voert de lijst aan. Pieter Dijkstra uit Breezand, Pim de Herder en Piet Bruijstens, beiden uit Hippolytushoef, ambiëren tevens het lidmaatschap van de Staten. Voor de CU is Johan Paul de Groot uit Wieringerwerf beschikbaar, evenals Marjon Tolhuis uit Middenmeer. Vermeldenswaard is ook de naam van een oude bekende, namelijk ex-wethouder Frits Westerkamp die enige tijd geleden in Hollands Kroon zijn biezen pakte en daarna een blauwe maandag wethouder was in Bergen. Hij komt als kandidaat uit voor ‘Code Oranje’. Blijkbaar is hij nog steeds niet uitgekeken op de politiek. Is hij een volhouder of heeft hij een olifantshuid? Sommige kandidaten staan op een onverkiesbare plaats, maar van enkelen is het al vrij zeker dat ze de Hollands-Kroners in Haarlem gaan vertegenwoordigen.

advertentie