Wethouder Meskers gaat praten met NS en Prorail over station Zijdewind

advertentie

Wethouder Theo Meskers spreekt de raad toe

HOLLANDS KROON – Een oplettende lezeres merkte een foutje op in het verslag over de raadsvergadering van 28 februari. Waar wij meldden dat wethouder Groot met de NS gaat praten moet dat wethouder Meskers zijn.

In deze raadsvergadering werden twee moties ‘vreemd aan de orde van de dag’ besproken. Veel raadsleden zouden graag een onderzoek willen naar de haalbaarheid van een treinstation in Zijdewind. De laatste jaren laat het OV een onaanvaardbare verschraling zien. Een station in Zijdewind zou volgens een meerderheid van de raad goed zijn voor de bereikbaarheid van het zuidelijke deel van Hollands Kroon.

De eerste motie vroeg om een onderzoek naar de haalbaarheid van zo’n station. Vlietstra (D’66) deed er met een tweede motie nog een schepje bovenop door een wat bredere benadering van het probleem. Zij zag een station als een deel van de oplossing van de vervoersproblematiek.

Pankras (SHK) sprak zich uit als een warm voorstander van een fijnmazig vervoer.

Kortom, alle raadsleden onderschreven het grote belang van mobiliteit en goed vervoer binnen de Noordkop.

De Groot (CU) vond dat er gefocust moet worden op dat station zodat het onderwerp niet te groot zou worden.

Wethouder Meskers deelde de zorg van de raad over het OV. Hij zag een eventueel station Zijdewind meer als een middel en niet als een doel op zichzelf. Het vervoer binnen de Noordkop moet integraal worden benaderd, volgens Meskers. Hij zou graag eerst informeel willen spreken met de NS en Prorail over de haalbaarheid van station Zijdewind, alvorens er een duur onderzoek op los te laten. Zelfs de lijn Alkmaar-Den Helder zou volgens hem niet vanzelfsprekend meer zijn. Over 3-4 maanden zal de raad over de informele gesprekken geïnformeerd worden. De raad nam genoegen met de toezegging van Meskers en de moties werden ingetrokken.

advertentie