Wetenswaardigheden over het Wieringer skuutje WR60

advertentie

“s Winters liggen de schepen in de haven van De Haukes aan het Amstelmeer. Daar hebben ze geen last van winterstormen en mogelijk kruiend ijs. ’s Zomers ligt het Skuutje in de haven van Den Oever. Vanwege de werkzaamheden aan de haven van Den Oever nu nog in de Waddenhaven, de buitenhaven aan de andere kant van de dijk waar het Havenkantoor op staat.

Er is een kans dat de schepen uit de Historische Hoek vóór de Flora- & Visserijdagen hun nieuwe definitieve ligplaats in de Visserijhaven vlakbij het peilschaalhuisje kunnen innemen.
Voor houten schepen is het een voordeel als ze een deel van het jaar op zout water liggen: het zeewater heeft een conserverende werking op het hout van de schepen.

Onderhoud
Jaarlijks worden de Wieringer Aken en het Skuutje uit de Historische Hoek van Den Oever een aantal dagen op de wal gezet voor onderhoud aan het onderwaterschip en de buitenkant. Ook dit jaar werd het Skuutje bij de jachtwerf van Maarten van der Kuijl (de voormalige werf van Gerrit van Zoonen) op De Haukes op de kant gezet. Dit keer samen met de Wieringer Aak WR4 van Kees & Iris Hos. Ruim een week kon aan beide schepen gewerkt worden voordat ze weer pico bello te water werden gelaten.

Spiegel der Zeilvaart
De ‘Spiegel der Zeilvaart‘ van mei 2018 bevat een bijdrage over het Skuutje. Het blad is hét tijdschrift voor eigenaars en liefhebbers van Hollandse traditionele schepen en klassieke jachten uit binnen- en buitenland. Al eerder heeft in dit mooie blad een artikel gestaan over de restauratie van het Skuutje. Nu bevat de bijdrage informatie over een slim lichtgewicht toplicht en over het met behulp van suiker stroef maken van de gladde dekken.

Waar vaart het Skuutje in 2018 heen?
Op donderdagavonden waarop geen andere activiteiten plaatsvinden wordt er gevaren met de leden van de werkgroep aangevuld met opstappers.

Zeilen voor landrotten
29 april heeft het Skuutje deelgenomen aan de openingswedstrijden van de Watersportvereniging Amstelmeer op het Amstelmeer. Aansluitend op deze wedstrijden wordt het schip via Den Helder overgevaren naar Den Oever.
Het voormalige vissersdorp Kolhorn lag vroeger aan de Zuiderzee. De ansjovisjol KH44, die Kolhorn als thuishaven heeft, herinnert nog aan deze vervlogen tijden. 

Het dorp valt, evenals Den Oever, onder de gemeente Hollands Kroon. Dit jaar viert Kolhorn op 29 juni haar 600(!) jarig bestaan met onder andere zeilwedstrijden op het Kolhornerdiep. Het Skuutje is van plan aan deze wedstrijden deel te nemen. Omdat het schip een vaste mast heeft moet er via een zogenaamde ‘staande mast route’ naar Kolhorn gevaren worden: over het Wad naar Den Helder, door het Balgzandkanaal naar het Amstelmeer en vandaar via het Waardkanaal naar Kolhorn. En na de wedstrijden dezelfde weg weer terug ….

Op de bucketlist van de opvarenden van het Skuutje staat een tocht naar Noordpolderzijl. Dit is een geul vanuit het Wad in Nood Groningen, vlakbij het dorp Usquert. De geul is slecht bebakend en alleen met hoog water te bevaren. Alleen met goed weer wordt deze onderneming ergens tussen 8 en 22 juli ondernomen. Als de wind uit het westen waait wordt na Noordpolderzijl, via de Eems naar Delfzijl gevaren en binnendoor door Groningen, via het Lauwersmeer en Friesland terug.

De Vereniging Botterbehoud, waar botters aken en ook het Skuutje veel aan te danken hebben, bestaat dit jaar 50 jaar. Samen met het Zuiderzeemuseum wordt dit van 9 tot en met 12 augustus groots in Enkhuizen gevierd.
Het beloofd een mooie manifestatie te worden met ongeveer 85 botters, aken, pluten en natuurlijk ons Skuutje!

Natuurlijk ontbreekt het Skuutje ook dit jaar niet op de Flora- & Visserijdagen die dit jaar van 24 tot en met 28 augustus in Den Oever plaatsvinden. Ook zal het Skuutje dit jaar, van 6 tot en met 8 september, weer deelnemen aan de Botterdagen in Elburg. Aan dit evenement wordt, als het weer het toelaat, aanvullend een zeiltocht via het Randmeer (onder andere Spakenburg) gemaakt.

In de Herfstvakantie, van 20 tot en met 28 oktober, vinden vanuit Workum de Strontrace, de Beurtrace en de Visserijweek plaats. Er wordt gekeken of dit jaar ook het Skuutje daaraan gaat deelnemen. De laatste activiteit waar ons scheepje in 2018 aan zal deelnemen, is de gezellige EOC-Traditionele Schepen Beurs. Deze vindt 9, 10 en 11 november in Den Helder plaats. De beurs is een gezellige ontmoetingsplaats van leveranciers, ambachtslieden en opvarenden die op een of andere manier iets met traditionele schepen te maken hebben.  Na afloop van de beurs vaart het Skuutje naar De Haukjes aan het Amstelmeer al waar het winterklaar zal worden gemaakt.

Zeilen voor ’Landrotten’
Dit jaar start een cursus voor personen die geen of weinig zeilervaring hebben. De cursus, die op 12 mei zijn eerste cursusdag heeft, heeft 5 deelnemers.

Werkplaats/ontmoetingsruimte
Het Skuutje is nauw betrokken bij de plannen om bij de nieuwe Historische Hoek in de Vissershaven van Den Oever een werkplaats en ontmoetingsruimte ten behoeve van het Skuutje en de Wieringer Aken te maken. Een subsidie die een deel van de kosten vergoed, is onlangs goedgekeurd. In nauw overleg met de gemeente Hollands Kroon en het Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier worden de plannen nu verder uitgewerkt.
Het streven is om de ruimte in de loop van 2019 te verwezenlijken.

Varen op de donderdagavonden
De komende maanden zal ook weer elke donderdag door de leden van de werkgroep die het Skuutje onderhoudt en exploiteert vanuit Den Oever gevaren worden. Vaak is er nog ruimte aan boord voor een of meerdere opstappers. Vertrek is om 19:00 uur. Het meevaren kost niets; we hebben wel een pot waar een donatie in gedaan kan worden. Wil je zeker zijn van een plekje aan boord stuur dan een mailtje naar meevaren@wr60.nl.
Mocht er aan boord van het Skuutje geen plaats meer zijn dan is er goede kans dat je wel kan meevaren met de Wieringer Aak WR173 van de Vereniging Aak. Ook zij varen elke donderdagavond met het schip.

Foutje op de Wieringer Kalender 2018
Het Skuutje heeft meegewerkt aan de ‘Wieringer Kalender 2018′. Deze kalender bevat 12 foto’s die gebruikt kunnen worden als ansichtkaart.  Door een vervelend misverstand zijn de Flora- & Visserijdagen echter fout vermeld op de kalender. De juiste data voor dit belangrijke festijn zijn van 24 tot en met 28 augustus 2018.

Zeilen voor ’Landrotten’
De werkgroep ‘Reilen & Zeilen met het Skuutje’
Afgelopen twee jaar heeft de werkgroep ‘Reilen & Zeilen met het Skuutje’ zich over het Skuutje ontfermd. De werkgroep zorgt voor het onderhoud en de exploitatie van het schip. De groep bestaat nu uit zo’n tien actieve leden die betrokken zijn bij alle taken (onderhoud, zeilen, PR, …). Om de kennis van de leden van de werkgroep aan te vullen wordt er minimaal elke donderdagavond met de WR60 gevaren. Ook worden er regelmatig schipperscursusavonden georganiseerd om de theoretische kennis te vergroten.  De werkgroep is altijd op zoek naar nieuwe leden: hoe meer activiteiten er met en rond het schip zijn des te beter het is. Ook personen (jong én oud, zij én hij) die beperkt tijd beschikbaar hebben zijn van harte welkom.

Verhuur
Het Skuutje kan ook worden gehuurd. Je vaart dan op een uniek schip. Uniek als oudste zeilende vissersschip, uniek vanwege zijn 178 jaar ouderdom, uniek in authenticiteit en primitiviteit (geen wc, geen stromend drinkwater, geen stoelen en tafeltjes, geen elektriciteit en geen WiFi, zeilen van vlas, water in de bun, touw van manilla, alleen een gaspitje om koffie en/of thee op te zetten).  Het Skuutje inclusief schipper en maat voor een groep van maximaal 6 personen is te huur voor € 450 per dag.
Verhuur aan grotere groepen is ook mogelijk. Er wordt dan gekeken of ook een van de Wieringer Aken uit de Historische Hoek ingezet kan worden.

’Inhoutgevers’ & ’Maten’
Het onderhoud en exploitatie van het Skuutje kost jaarlijks enkele duizenden Euro’s. Daarnaast moeten er ook reserveringen gedaan worden voor toekomstige reparaties en restauraties.
De financiële ondersteunig van het Skuutje vindt voor een belangrijk deel plaats door de ’Inhoutgevers’ (inhouten is de verzamelnaam voor de dwarsscheepse verbanden: de spanten, knieën, zitters, dekenpoten, leggers en oplangers van het Skuutje en vergelijkbare schepen).  De exclusieve groep ‘Inhoutgevers’ is maximaal 10 bedrijven groot. Aan boord is een bord met daarop de namen van de bedrijven.

De ’Inhoutgevers’ zijn:
Burghout, Design en Druk – Hippolytushoef
Dozy BV, Bouwen en ontwikkelen
Formido – Hippolytushoef en Wieringerwerf
HGG International, Specialists in 3D profiling
Kaan Transport – Hippolytushoef
Koopman & Co, accountants en belastingadviseurs
Mook & Bakker, Installatiebedrijf – Hippolytushoef
Sandfirden, Professionals in TOP performance
Tocardo Solutions B.V., Tidal power
Verfaille, Vakgarage – Hippolytushoef

Verder wordt het Skuutje ook ondersteund door de ‘Maten’:
Kater FunSport – Hippolytushoef
EOC scheepsverzekeringen
Boersen Bliksembeveiliging – Hippolytushoef
Naast bovenstaande bedrijven ontvangt het Skuutje ook regelmatig financiêle steun van een aantal particulieren.

 

advertentie