Werken aan Welzijn in de Noordkop

advertentie

School 7: ontmoeten in het Huis van de Stad (foto: Kees Zwaan).

NOORDKOP – In de Noordkop zijn tal van organisaties werkzaam die proberen het leven van de inwoners te veraangenamen of hulp te bieden daar waar het nodig is.

Vier van deze organisaties gaven dinsdagavond 7 mei korte presentaties in MFA de Ontmoeting waarbij men een indruk kreeg van waar zij mee bezig zijn. De gemeenteraad vroeg vorig jaar om meer informatie omdat deze vier organisaties gesubsidieerd worden met gemeenschapsgeld.

Holland Kroonse Uitdaging

Ben Tops en Ellen Huiberts vertelden het een en ander over de ‘Holland Kroonse Uitdaging’ (HKU). Het is een organisatie die optreedt als bemiddelaar om vraag en aanbod in het sociaal domein te ‘matchen’. Verenigingen, stichtingen en particulieren kunnen een beroep doen op de HKU als het ze niet lukt op eigen kracht dingen te verwezenlijken. In bepaalde gevallen wordt ook financieel ondersteund. Hulpvragen tracht men te koppelen aan bedrijven of vrijwilligers die iets extra’s voor de samenleving willen doen. Zo krijgen maatschappelijk betrokken ondernemers de kans om zich te profileren als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemer (MVO). Tops wees op de ‘maatschappelijke waarde’ die zijn organisatie aanwakkert. Als er een aanvraag bij zijn organisatie binnenkomt wordt afgewogen of deze wel bij de doelstelling past. Hier wordt tevens een adviesraad voor ingeschakeld, die volgens Tops met zijn ‘voelsprieten’ midden in de samenleving staat. Zo is er vanuit de samenleving de wens ontstaan om een gedenksteen (75-jarige vrijheid) bij het Joodse Werkdorp te realiseren. De HKU buigt zich erover. Welke mensen, materialen en middelen kunnen worden ingezet? De HKU heeft inmiddels 83.000 van de 100.000 euro subsidie besteed.

Wonen Plus Welzijn

Marika de Jager voerde het woord voor de stichting Wonen Plus Welzijn (WPW). De naam zegt het al: deze organisatie wil het leven van de Noordkopper veraangenamen en ondersteunen. De WPW wordt gesubsidieerd door de gemeente en Incluzio. Het werkgebied omvat Hollands Kroon, Schagen, Heerhugowaard en Langedijk. Er werken zo’n 1300 mensen, waarvan er 100 een betaalde functie hebben. In Hollands Kroon gaat het om 320 vrijwilligers en 5 betaalde krachten. De Jager vertelde dat er verscheidene servicepunten in Hollands Kroon zijn gerealiseerd. Er wordt nauw samengewerkt met de Lokaal Samenwerkende Belangenorganisatie Ouderen (LSBO), Vrijwillig Ouderen Adviseurs (VOA’s) en cliëntondersteuners om zorgvragen van hulpbehoevende Noordkoppers boven tafel te krijgen, zodat passende hulp geboden kan worden. Ook vele andere organisaties zijn betrokken bij het werk van WPW. Via het initiatief ‘Noordkop Voor Elkaar’ wordt veel hulpvraag en -aanbod bij elkaar gebracht. Zoals gezegd, het vrijwilligerswerk speelt bij WPW een grote rol. De Jager merkte op dat door de vergrijzing het aantal ‘kwetsbare’ vrijwilligers toeneemt. Dan is er veelal sprake van vrijwilligerswerk als dagbesteding. WPW speelt een grote rol in het sociaal domein.

Sportservice

Marloes Smit van Sportservice Schagen gaf in korte tijd een gelikte presentatie waarbij zij een aantal vragen stelde die interactief beantwoord konden worden. Zo testte zij de kennis van de volksvertegenwoordigers. Hoe gezond zijn de Noordkoppers eigenlijk? En wat doet Sportervice zoal om onze gezondheid te bevorderen? Sportservice is een organisatie die actief is in Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Smit is de regiomanager voor de Noordkop. Sportservice ziet sport als het middel om gezondheid te bevorderen. Smit denkt dat door sport en spel niet alleen de lichamelijke gezondheid,  maar ook het maatschappelijke en mentale welzijn van de deelnemers gunstig wordt beïnvloed. Zij sprak over een ‘sportief kapitaal’ dat kan ontstaan door een ‘sportinfrastructuur’. Een gezonde omgeving is daarbij van grote betekenis. Zo werken er sportleraren via Sportservice op 16 scholen in de Noordkop. Een leuk initiatief van Sportservice is het ‘Move Mates’ project. Kinderen uit de hoogste klas van de basisschool worden opgeleid om tijdens de pauzes als speelplein-coach op te treden. Dat gebeurt inmiddels op 2 scholen. Smit ziet dat overgewicht bij de jeugd toeneemt. Sport is een probaat middel om obesitas tegen te gaan. Daar moet je zo vroeg mogelijk mee beginnen.

Kopgroepbibliotheken

Tenslotte voerde Yacinta Krimp van Kopgroepbibliotheken het woord. In 2008 fuseerden 14 bibliotheken in 9 gemeenten tot de huidige organisatie. Door flinke verlagingen van subsidies moesten nogal wat mensen ontslagen worden. De bijdrage van Hollands Kroon aan deze maatschappelijke organisatie is opvallend laag. De dienstverlening is dan ook behoorlijk teruggeschroefd. Zo zijn er veel onbemande vestigingen in de Noordkop gekomen en is de bibliotheekbus verdwenen. Op dit moment werken ongeveer 300 vrijwilligers voor de bibliotheek. De meeste activiteiten vinden plaats in Den Helder en Schagen. Vooral in School 7, de hoofdvestiging te Den Helder, vinden veel activiteiten plaats, zoals het bestrijden van laaggeletterdheid door het Taalhuis en het Taalcafé. School 7 is uitgeroepen tot de beste bibliotheek van de wereld in 2018. Sindsdien is de belangstelling van inwoners en tevens het aantal betalende leden toegenomen. School 7 is een ontmoetingscentrum dat van grote maatschappelijke betekenis is voor Den Helder en in de praktijk een ‘Huis van de Stad’ is geworden. Op 24 scholen vinden activiteiten van Kopgroepbibliotheken plaats. Inmiddels kunnen kinderen en volwassenen boeken lenen in de Cultuurschuur, Nieuwe Niedorp, Middenmeer en Hippolytushoef. Taalbeheersing is erg belangrijk voor je (intellectuele) welbevinden en ook voor je functioneren in de samenleving. Een grote wens van Krimp is in MFA de Ontmoeting in samenwerking met de daar gevestigde basisschool een bemande bibliotheek te realiseren. Een bibliotheek die een belangrijke rol wil spelen in het welzijn van de bevolking is afhankelijk van de gemeentelijke subsidies. Dan komt de vraag naar voren hoeveel waarde een gemeente aan zo’n organisatie toekent. De gemeente Emmen stopt bijvoorbeeld veel geld in een noodlijdend dierenpark, maar stopt de bekostiging van de bibliotheek aldaar…

advertentie