Welzorg Nederland nieuwe leverancier van Wmo hulpmiddelen in Noordkop

advertentie

NOORDKOP – Welzorg Nederland is de nieuwe leverancier van Wemo hulpmiddelen in de Noordkop. Het gaat om het leveren en onderhouden van onder meer rolstoelen, scootmobielen, driewielfietsen en tilliften. Hiervoor tekenen de gemeenten Den Helder, Schagen, Texel en Incluzio Hollands Kroon B.V. een nieuwe overeenkomst.

Welzorg Nederland gaat vanaf 1 oktober aan de slag. Tot die tijd blijft het Hulpmiddelencentrum het aanspreekpunt voor levering van hulpmiddelen en het onderhoud daarvan. Inwoners van de gemeente Hollands Kroon met een hulpmiddel ontvangen vóór 1 oktober een brief, waarin zij nader geïnformeerd worden over de overgang naar de nieuwe leverancier.

advertentie