Welke vogels broeden er op Balgzand?

advertentie

Foto: Visdief verjaagt meerkoet. Fotograaf: Gerard Bos.

DEN HELDER – Op Balgzand is het een drukte van belang. Eind mei is midden in het broedseizoen en dat is een spannende tijd. Welke vogels nestelen dit jaar op Balgzand en wat is het resultaat? Daarom is er op zaterdag 27 mei een vogelexcursie naar dit gebied bij Den Helder.

Voor broedvogels zijn de schorren langs de dijk ideaal om te nestelen. Ze zitten vlakbij de rijk gedekte tafel van het wad. Soorten als tureluur, kluut en visdief broeden hier vrijwel ieder jaar. Maar hoe zit het met de lepelaars en de noordse sterns?

En er zijn altijd trekvogels die lijken te twijfelen of ze wel zullen afreizen naar het noorden. Als ze in zomerkleed zijn, valt er veel te genieten. Ook voor beginnende vogelaars en kinderen is dit een prachtige excursie. Voor en na de excursie is het informatiepunt ’t Kuitje geopend. Er staan aquaria waarin de gasten kunnen zien wat er in Waddenzee onder het wateroppervlak leeft. Uiteraard staat er een kopje koffie of thee klaar en voor de kinderen is er limonade.

Tijd: 10.00 – 12.00 uur.
Vertrekpunt: Informatiepunt ’t Kuitje, Oostoeverweg 80, 1786 PS, Den Helder.
Kosten: € 7,-, Beschermers € 4,-. Kinderen tot 12 jaar € 3,-, van Beschermers € 2,-.
Opgeven via de website www.gaatumee.nl, ter plekke aanmelden en betalen kan ook.

 

advertentie