Welke (provinciale) partijen vinden goed Openbaar Vervoer erg belangrijk?

advertentie

Goede bereikbaarheid is van groot (sociaal) belang (station Anna Paulowna).

‘De’ provincie heeft veel te zeggen over het bus- en treinvervoer (OV) in Noord -Holland. Omdat we volgende week onze vertegenwoordigers in Haarlem mogen kiezen kunnen we via hen invloed uitoefenen op hoe dat OV er uit gaat zien.

Een keuze voor een OV-vriendelijke volksvertegenwoordiger kan verdere verschraling van het OV voorkomen. Kortom, vinden we het OV goed zoals het nu is of moet er wat gaan veranderen? Grofweg zijn er OV- vriendelijke en OV- onvriendelijke partijen te onderscheiden.
Niet iedereen heeft een auto. Een grote groep Hollands Kroners heeft helaas niet genoeg geld om een auto te kunnen kopen en te kunnen rijden. Een goed Openbaar Vervoer is voor deze mensen van groot belang. Iedereen moet eigenlijk op korte afstand van zijn woonplek regulier busvervoer kunnen krijgen.

Vooral in het uitgestrekte, landelijke gebied van Hollands Kroon is een fijnmazig Openbaar Vervoer onontbeerlijk. Vanuit de vele dorpen moet men op een gemakkelijke manier in alle delen van Nederland kunnen komen. Helaas zijn niet alle provinciale politici daarvan overtuigd. Zo kon het gebeuren dat de laatste jaren op veel buslijnen is bezuinigd onder aanvoering van de (provinciale) VVD. Maar ook D66, het CDA en zelfs de ‘socialistische’ PvdA droegen hier politieke verantwoordelijkheid voor. Deze partijen staan voor marktwerking in het OV. Als er een zogenaamde ‘onrendabele’ lijn is die geen winst oplevert is de kans groot dat deze wordt opgeheven of dat er slechts enkele ritten per dag plaatsvinden.

De Socialistische Partij, GroenLinks en de Partij voor de Dieren staan pal voor een goede bereikbaarheid in onze regio door middel van een goed Openbaar Vervoer. Ook al is een busdienst niet winstgevend. Die partijen kijken vooral naar het sociale aspect. Bussen die regelmatig en op tijd rijden zijn namelijk cruciaal voor het kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven door minderdraagkrachtigen, gepensioneerden, scholieren en lichamelijk gehandicapten.

De Belbus van Hollands Kroon biedt geen goede oplossing en is voor velen veel te duur. Ook het ‘Overalflex’ systeem van Connexion blijkt in de praktijk geen volwaardig OV te zijn. Bovendien ervaren gehandicapten grote problemen met reizen. Voor een relatief korte route zijn er soms meerdere overstappen nodig en duurt de reis onnodig lang. Ook de betaalbaarheid van het OV staat onder grote druk.

Onze volksvertegenwoordigers in Haarlem maken- en voeren beleid rond het Openbaar Vervoer. Kiezers die een duidelijke verbetering van het huidige beleid willen kunnen stemmen op OV-vriendelijke partijen. Naar het zich laat aanzien zal GL binnen Provinciale Staten een sterke positie krijgen en dan zal er vast iets veranderen aan de huidige afbraak van het OV.

advertentie