Welke cookies gebruiken wij op Noordkopnieuws.nl

 • Functionele cookies

Deze categorie cookie zorgt ervoor dat een website werkt zoals ‘ie moet werken. Deze cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat informatie van één pagina wordt meegenomen naar de volgende. Zo hoef je niet iedere keer, overal dezelfde informatie in te vullen. Ook zorgen deze cookies ervoor dat bepaalde voorkeursinstellingen die je hebt aangegeven voor het gebruik van onze website Noordkopnieuws.nl te onthouden wanneer je deze websites weer bezoekt. Voor het gebruik van deze cookies is geen toestemming vooraf van jou nodig.

 • Analytische cookies

Zulke cookies laten sites beter aansluiten op de wensen van bezoekers. Ze doen dat door geanonimiseerd vast te stellen hoe bezoekers de website gebruiken. De impact van deze cookies op jouw privacy is relatief klein, daarom is voor het gebruik van deze cookies geen toestemming vereist. Analytische cookies omvatten ook cookies die door derden ten behoeve van Noordkopnieuws.nl worden geplaatst en uitgelezen, Noordkopnieuws.nl gebruikt hiervoor Google Analytics.

 • Social Media cookies

Om de inhoud van de website te kunnen delen door middel van knoppen maken wij gebruik van cookies van bepaalde social media-partners. Zo kunnen deze social media-partner je herkennen. Voor de cookies die de social media-partners plaatsen wanneer je op een knop drukt en de data die hiermee verzameld wordt verwijzen wij naar de verklaringen van deze individuele partijen. Voor het gebruik van deze cookies is jouw toestemming vereist. Onder Social Media-partners verstaat Noordkopnieuws.nl,

 • Facebook
 • Google +
 • Tunein.com
 • Instagram
 • Twitter
 • Pinterest
 • YouTube
 • Advertentie cookies

Op de Noordkopnieuws.nl laten wij advertenties zien. Sommige van deze advertenties maken op hun beurt ook gebruik van cookies. Deze cookies worden door ons en door derden op onze website geplaatst. Zo krijg je elders advertenties te zien waarvan zij en wij denken dat ze beter op jouw voorkeuren aansluiten. Voor het gebruik van deze cookies is jouw toestemming vereist. Wij maken onder andere gebruik van AdSense een dienst van Google om jou meer relevante advertenties te tonen. Met hun hulp verzamelen wij informatie op basis van eerdere bezoeken aan onze of andere websites op het internet. Hierbij wordt aan jouw browser een identificatienummer toegewezen om te controleren welke advertenties er in je browser werden getoond en wat voor soort advertenties er werden opgeroepen. De cookies bevatten verder geen persoonsgerelateerde informatie. Een overdracht van deze gegevens door Google aan derden vindt alleen op grond van wettelijke voorschriften of in het kader van de verwerking van ordergegevens plaats. Een overdracht van deze gegevens door Google aan derden vindt alleen op grond van wettelijke voorschriften of in het kader van de verwerking van ordergegevens plaats. In geen geval zal Google jouw gegevens combineren met andere door Google geregistreerde gegevens. Je kunt het registreren en verwerken van de door de cookie aangemaakte en op jouw gebruik betrekking hebbende gegevens (incl. IP-adres) door Google voorkomen door op de volgende link beschikbare browser-plugin downloadt en installeert.

 • Onvoorziene Cookies

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde ‘embedded elementen’ bevatten, zoals teksten, documenten, afbeeldingen of video’s die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden.

Komt u op onze website cookies tegen die in deze categorie vallen (en we daarom hierboven niet genoemd hebben)? Laat het ons weten of neem rechtstreeks contact op met de betreffende derde partij en vraag welke cookies ze hebben geplaatst, wat de reden voor plaatsing is, wat de levensduur van de cookie(s) is en op welke manier uw privacy gewaarborgd is.

Deze pagina is het laatst gewijzigd op 17 Mei 2018.