Waternoodsherdenkingsconcert op Wieringen en in de Wieringermeer

advertentie

Watersnoodherdenkingsconcert nog slechts 2 x keer te zien en te horen.
De twee deklamatoren Greet van Baaren en Jan Dick Groet oefenen hun stembanden voor het ritmisch en op toon voordragen van de tekst van het gedicht ‘De Dijk’ van Jan Engelman. Rond de woorden van dat gedicht is immers het hele muziektheater Wanohedeco opgebouwd. “De dijk ligt tussen ’t land en ’t water”, zeggen ze bij herhaling, terwijl de een kritisch naar de ander luistert.

Harmonie ‘De Eendracht’ speelt onder bezielende leiding van dirigent André Elders op basis van het oorspronkelijk door Bertus van Lier in 1937 op muziek gezette deklamatorium speciaal geselecteerde muziekstukken. Deze omcirkelen de coupletten van het gedicht als de rook om een lantaarn of geven de voorgedragen teksten extra muzikale nadruk. Soms is dat zwaar aangezet en dramatisch, dan weer hoopvol en dromerig. Poldertroubadour Bert van Baar is steeds de lichtvoetige tegenhanger van het orkest en verbaast en ontroert met verrassend instrumentarium en liedteksten. “Vader aan Zee”, zingt Bert met de Eendracht en zou zeker niet misstaan in de trailer van de zojuist op de televisie gestarte dramaserie ‘Als de dijken breken’.

Op Wieringen is Jan T. Bremer de prominente en deskundige inleider en in de Wieringermeer is dat Diederik Aten. Ten slotte is het enerverende einde niet alleen verrassend maar ervaart iedereen ook als een licht emotionele climax. Een slot dat duidelijk maakt dat leven in de diepste delta van de wereld niet vanzelfsprekend is en continue aandacht en opoffering vraagt. Waakzaamheid is hier geboden. Een aangenaam verpozen tijdens Wanohedeco gegarandeerd. De keuze om OP Wieringen en IN de Wieringermeer te willen spelen, heeft dan ook alles met de kern van dit unieke muziektheater te maken. Wanohedeco herdenkt niet alleen, het wil ook en met name een eerbetoon aan de dijk zijn.
Het watersnoodherdenkingsconcert sluit in de Kop van Noord-Holland het volgens de organiserende stichting ‘Een dijk van een kust’ succesvolle herdenkingsjaar van de watersnood van 1916 af. Definitief. Wie Wanohedeco dus nog wil zien en horen moet er als de spreekwoordelijke waterhoentjes bij zijn.

 Nog 2x: 1x Hippolytushoef en 1x Wieringerwerf
Wanohedeco speelt op zondag 13 november in de Hippolytuskerk te Hippolytushoef op Wieringen en begint om 15.30 uur. Inloop vanaf 15.00 uur met een kopje koffie of thee.

De Hippolytuskerk vindt men aan het Kerkplein 17.

Zondag 20 november speelt Wanohedeco voor de laatste keer en wel in de Cultuurschuur te Wieringerwerf en is te vinden aan het Loggersplein 1. Aanvang 11.00 uur met een inloop vanaf 10.30 uur (eveneens met een kopje koffie of thee).

De entreeprijzen bedragen 5 euro p.p. en kids (t.e.m. 12 jaar) zijn voor niks. Reserveren kan via E eendracht@gmail.com of T 0224-533132. Anders kaarten aan de zaal.

advertentie