VVD zoekt kandidaat raadsleden

advertentie

Hollands Kroon – De VVD in Hollands Kroon heeft de kandidaatstelling voor nieuwe raadsleden opengesteld. Tot 2 mei kunnen kandidaten zich aanmelden.

Dat moet gebeuren door een sollicitatiebrief te sturen naar voorzitter André Lont, Elft 61, 1777 PA Hippolytushoef. Op www.vvdhollandskroon.nl is het functieprofiel voor een kandidaat raadslid te lezen.

Elke kandidaat wordt voorgeleid aan een speciaal samengestelde kandidaatstellingscommisie. Hierin hebben zitting Robbert Waltmann (oud-wethouder in Den Helder), Jan Kielstra (bestuurder Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier), André  Buikema (manager bedrijvenpark), Menno Huisman (griffier gemeenteraad Den Helder) en Siem Jan Schenk (db-lid HHNK). Dit zijn allen ervaren VVD-bestuurders, die een goed oordeel kunnen vormen over de kwaliteiten van de kandidaten.

De commissie brengt in juli advies uit aan het bestuur. Die zal voor de ledenvergadering van 20 september een voordracht doen aan de leden over de voorkeurs kandidaat voor de positie van lijsttrekker. Tevens wordt dan de groslijst gepresenteerd en kunnen leden reageren op het conceptverkiezingsprogramma.

Op 11 oktober is een speciale vergadering waar de leden stemmen over de definitieve volgorde vanaf de nummer 2 op de lijst. De verkiezingen zijn op 15 maart 2018.

advertentie