VVD: geen AZC voor 800 mensen

advertentie

VVD stemt niet in
Eén locatie met 600 tot 800 mensen, zoals het college van B&W wil, is voor de VVD niet bespreekbaar. Om die reden zal de VVD niet instemmen met het voorstel dat B&W doet aan de gemeenteraad. Ze vindt het jammer dat het voorstel nu wordt voorgelegd terwijl de informatieverstrekking aan de raad niet volledig is.

Als het gaat om de huisvesting van statushouders in woningen, wil de VVD eerst helderheid over de positie van de woningzoekenden onder de eigen bevolking. Hierover heeft de fractie al in oktober 2015 vragen gesteld aan het college, maar deze zijn slechts gedeeltelijk beantwoord. De VVD vindt het onbespreekbaar om de discussie over huisvesting van vluchtelingen te starten zonder goed in beeld te hebben hoe de lokale bevolking er voor staat. Om die reden heeft de VVD dan ook gevraagd het voorstel in te trekken.

Betere verdeling
Daarnaast wil ze meer helderheid hebben over wat andere gemeenten in de regio, de provincie en in Nederland doen op het gebied van AZC’s en huisvesting. Opvang van vluchtelingen mag niet terecht komen op de schouders van enkele gemeenten. Te veel gemeenten doen nog helemaal niets aan een vorm van opvang. Die taakstelling moet beter worden verdeeld.

De VVD voelt er daarom niets voor om in Hollands Kroon én een asielzoekerscentrum te bouwen én statushouders te huisvesten in individuele woningen. Wat de VVD Hollands Kroon betreft moet binnen de Veiligheidsregio gekozen worden voor het één of het ander. 

advertentie