Voorbereidingen sloop voormalig gemeentehuis Wieringen gestart

advertentie

Vandaag is gestart met de voorbereidingen voor sloop van het voormalig gemeentehuis van Wieringen aan de Elft 15 in Hippolytushoef.

Het pand werd nog altijd behouden omdat het mogelijk kon dienen als tijdelijke locatie voor de leerlingen tijdens de bouw van de nieuwe brede school. Nu is gebleken dat de aanpassingskosten van het gebouw te hoog zijn, wordt gekeken naar andere tijdelijke oplossingen. Daarmee is er geen noodzaak meer om het pand te behouden. Er is namelijk geen vraag naar het bestaande pand en de onderhoudskosten zijn hoog. De voorbereidingen voor sloop zijn daarmee gestart en Roy van Berkel Sloopwerken is vandaag alvast begonnen met het verwijderen van de klinkers aan de achterzijde.

Onderzoeken
De daadwerkelijke sloop van het gebouw vindt de komende weken nog niet plaats. Afhankelijk van de uitkomst van het ecologisch onderzoek moet er nog een vervolgonderzoek komen of kan direct worden gestart met de sloop van het pand. De uitkomsten van het ecologisch onderzoek worden verwacht op uiterlijk vrijdag 24 maart 2017. Op dinsdag 28 maart 2017 besluit het college of overgegaan wordt tot sloop – uiteraard afhankelijk van de uitkomsten van het ecologisch onderzoek – waarna bij een positief besluit in april gestart kan worden met de definitieve sloop. Wanneer er een vervolgonderzoek plaats moet vinden duurt dit onderzoek nog eens zes maanden en moet de definitieve sloop uitgesteld worden met deze periode. Uiteraard worden de omwonenden middels een brief geïnformeerd wanneer de definitieve datum van sloop bekend is en wordt het bericht verspreid via al onze informatiekanalen.
Verwijderen straatwerk en asbest
Vooruitlopend op een besluit van het college is Roy van Berkel Sloopwerken alvast begonnen met het verwijderen van het straatwerk op het achterterrein. Hierna gaat deze sloper verder met het verwijderen van het aanwezige asbest in het pand. De reden dat de sloper nu alvast wat voorbereidingswerkzaamheden doet is dat we dat de kale grond mogelijk nog wel kan fungeren als tijdelijke locatie voor de leerlingen tijdens de bouw van de brede school. In dat geval worden er tijdelijke units op het terrein geplaatst voordat het nieuwe schooljaar 2017-2018 is begonnen. Om het terrein op tijd leeg te hebben is het praktisch om deze werkzaamheden alvast gedaan te hebben, zodat bij een positief besluit van het college op 28 maart enkel het pand nog maar hoeft te worden gesloopt. Omdat we de optie tot het plaatsen van tijdelijke units op dit terrein open willen houden is ook al een sloopmelding gedaan op 23 februari 2017.

advertentie