Visproject Wieringermeer

advertentie

WIERINGERMEER – In de Wieringermeer ontwikkelt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een gebied om het paai- en leefgebied voor zoet-zout trekkende vissen te vergroten en om de waterkwaliteit te verbeteren. Samen met de partners Nuon en Staatsbosbeheer richten ze een gebied van ruim 17 hectare in, inclusief een boszoom langs het bestaande bos en watercompensatie voor het windmolenpark.

Wat gaat er gebeuren?
Het bestaande terrein wordt omgebouwd tot een ‘Viskringloop’: een stelsel van dijkjes, oevers en water tot diepte van maximaal 1 meter. Aan de basis van het ontwerp van HOSPER en Kunst uit Natuur staat het beeld van twee stenen die in het water worden geworpen. De ondieptes begroeien in de toekomst langzaam met boven- en onderwaterplanten. De onderwaterplanten geven beschutting aan jonge vissen, met name de driedoornige stekelbaars. Op enkele plaatsen graven we diepere plekken, waar jonge vissen (o.a. glasaal) tijdens de vorst kunnen overwinteren.

Er komt een waterinlaat uit het Wieringerrandkanaal die voor vissen in twee richtingen te passeren is. Het gebied krijgt drie delen met elk een eigen waterpeil, onderling gescheiden door vistrappen. De verbinding naar de polder loopt langs de Hippolytushoeverweg naar de Den Oeversche Vaart. Bij de Den Oeversche vaart komt ook een visinlaat in twee richtingen. Na realisatie van dit project worden de dijkjes begraasd door schapen waardoor ze als strakke elementen zichtbaar zijn.

Waar vindt het project plaats?
Het plangebied ligt in de Wieringermeer in de driehoek Wieringerrandweg, Hippolytushoeverweg en het Robbenoordbos.

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?
Voor dit project wordt een omgevingsvergunning aangevraagd. De procedure publiceren de partijen samen met de watervergunning in de zomer van 2018. In het najaar vinden nog een aantal onderzoeken plaats, o.a. naar de archeologie, en maken we het bestek klaar voor de aanbesteding. Na de aanbesteding in voorjaar 2019 heeft de aannemer tot oktober 2020 de tijd om het project uit te voeren.

Het project is onderdeel van Ruim Baan Voor Vissen, een samenwerking van de vier noordelijke waterschappen. Het project krijgt subsidie van het Waddenfonds voor het verbeteren van de mogelijkheden voor vismigratie. Daarnaast is er subsidie van de provincie voor het inrichten van de boszoom en een bijdrage van de Nuon voor de aanleg van de watercompensatie. De begrazing door schapen zal plaatsvinden door lokale agrariërs.

advertentie