Verkeersbesluit 50km straten Breezand

advertentie

BREEZAND – Naar aanleidingen van meldingen over de verkeerssituatie in onder andere de Hyacintenstraat in Breezand heeft Dorpsraad Breezands Belang het volgende nieuws. De gemeente gaat een verkeersbesluit nemen over de 50 km straten in Breezand. Het voorstel is om van deze straten 30 km straten te maken.

De straten zullen in eerste instantie alleen voorzien worden van nieuwe borden en wegmarkeringen. Bij een herinrichting zal de straat geheel aangepast worden aan de wensen van een 30 km zone. Afhankelijk van eventuele bezwaren die hierop kunnen komen, kan dit toch wel enkele maanden in beslag nemen.

advertentie