Vergadering Gemeenteraad gebiedsplan Wieringermeer

advertentie

ANNA PAULOWNA – Op dinsdag 25 juni om 20:00 uur heeft de gemeenteraad van de gemeente Hollands Kroon een extra vergadering  in MFR De Verbinding, De Verwachting 1 in Anna Paulowna.  De vergadering staat in het teken van het gebiedsplan Wieringermeer. Hieronder de agenda van deze vergadering. De volledige agenda met alle raadsstukken kunt u vinden via deze link

Agendapunten
1 Opening
2 Mededelingen voorzitter
3 Vaststellen agenda oordeelvorming
4 Gebiedsplan Wieringermeer
4.1 RV Gebiedsplan Wieringermeer
4.2 Bijlage 1. Nota Zienswijzen
4.3 Bijlage 2. Gebiedsplan Wieringermeer_definitief
4.4 Bijlage 3. Overzicht wijzigingen
4.5 Bijlage 4. Bestuurlijke brief PNH
4.6 Bijlage 5. Bestuurlijke brief HHNK
5 Vaststellen agenda besluitvorming
6 Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming
7 Sluiting

advertentie