Vergadering Gemeenteraad

advertentie

ANNA PAULOWNA – Op 27 juni om 16:45 uur vergadert de gemeenteraad van de gemeente Hollands Kroon in MFR De Verbinding, De Verwachting 1 in Anna Paulowna. Deze vergadering staat geheel in het teken van de kadernota 2020. Hieronder de agenda van deze vergadering. De volledige agenda met alle raadsstukken kunt u vinden via deze link.

1 Opening
2 Mededelingen voorzitter
3 Vaststellen agenda
3.1 Concept-agenda raadsvergadering 27-06-2019
4 Kadernota 2020
4.1 Traject behandeling Kadernota 2020
4.2 Aanbiedingsbrief bij Kadernota
4.3 Kadernota 2020 DEF
190618 Advies Auditcie kadernota 2020
5 Vaststellen agenda
6 Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming
7 Besluitvorming Kadernota 2019
8 Sluiting

advertentie