Vergadering Gemeenteraad

advertentie

ANNA PAULOWNA – Op 20 juni om 20:00 uur vergadert de gemeenteraad van de gemeente Hollands Kroon in MFR De Verbinding, De Verwachting 1 in Anna Paulowna. Hieronder de agenda van deze vergadering. De volledige agenda met alle raadsstukken kunt u vinden via deze link

1 Opening
2 Mededelingen voorzitter
3 Vaststellen agenda
4 Maatregelen verkeerssituatie en verzakking riolering De Verwachting Anna
5 Pilot tiny houses
6 Beleidsregels huisvesting tijdelijke medewerkers
7 Bestemmingsplan Winkelerzand Winkel
8 Bestemmingsplan Paadje 1 Nieuwe Niedorp
9 Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Hollands Kroon
10 Vaststellen agenda
11 Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming
12 Vaststellen lijst ingekomen stukken
13 Jaarverslag informatiebeveiliging 2018
14 Nota bovenwijkse voorzieningen 2019
15 Jaarstukken 2018 en begroting 2020 Veiligheidsregio Noord-Holland Noor
16 Jaarstukken 2018 en programmabegroting 2020 GR Regionaal Historisch Centrum
17 Jaarstukken 2018 en Begroting 2020 GR GGD Hollands Noorden
18 Begroting en Jaarrekening RUD/OD Noord-Holland Noord 2020
19 Jaarverslag en Jaarprogramma DKW
20 Verordening en beleidsregels jeugdhulp 2019
21 Verordening en beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2019
22 Initiatief Den Krieck
23 Sluiting

advertentie