Vergadering Gemeenteraad

advertentie

ANNA PAULOWNA – Op 23 mei om 20:00 uur vergadert de gemeenteraad van de gemeente Hollands Kroon in MFR De Verbinding, De Verwachting 1 in Anna Paulowna. Hieronder de agenda van deze vergadering. De volledige agenda met alle raadsstukken kunt u vinden via deze link

1 Opening
2 Mededelingen voorzitter
3 Vaststellen agenda
4 Subsidieaanvraag Stichting RTV Noordkop 2019
5 Locatie jeugdgezondheidszorg Nieuwe Niedorp
6 Uitwerking omgevingsvisie Hollands Kroon – onderdeel wonen
7 Notitie cultuur in Hollands Kroon 2019 – 2022
8 Bomenlijst 2019
9 Vaststellen agenda
10 Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming
11 Vaststellen lijst ingekomen stukken
12 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 25 april 2019
13 Aanwijzen Functionaris Gegevensbescherming
14 Bestemmingsplan Kluisgat 5 Wieringerwerf
15 Gecoördineerd bestemmingsplan ‘Erfgoed Mostert, Westerland’
16 Herontwikkeling De Dentele
17 Sluiting

advertentie