Vergadering gemeenteraad 6 november

advertentie

ANNA PAULOWNA – Op 6 november om 17:00 uur vergadert de gemeenteraad van de gemeente Hollands Kroon in MFA De Ontmoeting, De Verwachting 1 in Anna Paulowna. In deze vergadering wordt de begroting voor 2019 van de gemeente Hollands Kroon besproken.

Hieronder de agenda van deze vergadering. De volledige agenda met alle raadsstukken kunt u vinden via deze link

  1. Opening
  2. Mededelingen voorzitter
  3. Vaststellen agenda
  4. Loting volgorde in verband met hoofdelijke stemming
  5. Benoeming duoraadsleden (onder voorbehoud behandeling RvO 2018 in raad 1 november)
  6. Programmabegroting 2019
  7. Noodzakelijkheden en wensen begroting 2019
  8. Sluiting

advertentie