Vergadering gemeenteraad

advertentie

ANNA PAULOWNA – Op 28 maart om 20:00 uur vergadert de gemeenteraad van de gemeente Hollands Kroon in MFR De Verbinding, De Verwachting 1 in Anna Paulowna. Hieronder de agenda van deze vergadering. De volledige agenda met alle raadsstukken kunt u vinden via deze link

1 Opening
2 Mededelingen voorzitter
3 Vaststellen agenda
4 Bijdrage zorg en ondersteuning Incluzio Hollands Kroon
5 Kadernota Erfgoed in Hollands Kroon
6 Verordening Burgerinitiatief Hollands Kroon 2019
7 Vaststellen agenda
8 Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming
9 Vaststellen lijst ingekomen stukken
10 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 28 februari 2019
11 Verordening Individuele studietoeslag Participatiewet Hollands Kroon
12 Veilig Thuis Begroting 2019
13 Bestemmingsplan Hanedoes 9 Oude Niedorp
14 Bestemmingsplan Oudeweg 2 – 4a Nieuwe Niedorp
15 Projectbudget 2019 herstructurering Wieringerwerf
16 Bestemmingsreserve Economische en Maatschappelijke stimulering
17 Nota tarieven
18 Bestemmingsplan Grasweg 1A Anna Paulowna
19 Nota Grondbeleid
20 Archiefverordening
21 Sluiting

advertentie