Vergadering gemeenteraad

advertentie

ANNA PAULOWNA – Op 28 februari om 20:00 uur vergadert de gemeenteraad van de gemeente Hollands Kroon in MFA De Ontmoeting, De Verwachting 1 in Anna Paulowna. Hieronder de agenda van deze vergadering. De volledige agenda met alle raadsstukken kunt u vinden via deze link

1 Opening
2 Mededelingen voorzitter
3 Vaststellen agenda
4 Kadernota Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord 2020
5 Bestemmingsplan Trambaan Nieuwe Niedorp (Winkelcentrum)
6 Vaststellen agenda
7 Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming
8 Vaststellen lijst ingekomen stukken
9 Vaststellen besluitenlijsten
10. Normenkader rechtmatigheid 2018 en Controleprotocol 2018
11. Vierde tekstwijziging Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
12 Kadernota 2020 GR Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
13 Kadernota Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland 2020 (volgen)
14 Financiële uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen 2019
15 Bestemmingsplan Rijdersstraat 128a ’t Veld
16 Nota garantiestellingen en geldleningen
17 Coördinatiebesluit Terdiek 20 Nieuwe Niedorp
18 Kadernota 2020 Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden
19 Benoeming fractieondersteuners
20 Sluiting

advertentie