Vergadering gemeenteraad 29 november

advertentie

ANNA PAULOWNA – Op 29 november om 20:00 uur vergadert de gemeenteraad van de gemeente Hollands Kroon in MFA De Ontmoeting, De Verwachting 1 in Anna Paulowna. Hieronder de agenda van deze vergadering. De volledige agenda met alle raadsstukken kunt u vinden via deze link

1 Opening
2 Mededelingen voorzitter
3 Vaststellen agenda
4 Rapport toetsingskamer COWWI
5 Belastingverordeningen
6 Subsidieplafond 2019
7 De Kop Werkt! Jaarprogramma 2019 en voortgangsrapportages 2017 en 2018
8 Vaststellen agenda
9 Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming
10 Vaststellen lijst ingekomen stukken
11 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 1 november 2018
12 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 6 november 2018
13 Herziening Afvalstoffenverordening
14 Regionale retailvisie Kop van Noord-Holland
15 Zienswijzen aangepaste begrotingen 2018 en 2019 GGD Hollands Noorden
16 Concept Integraal meerjarenbeleidsplan Veiligheid en Kadernota integrale veiligheid
17 Rapport toetsingskamer COWWI
18 Belastingverordeningen
19 Subsidieplafond 2019
20 De Kop Werkt! Jaarprogramma 2019 en voortgangsrapportages 2017 en 2018
21 Sluiting

advertentie