Vergadering gemeenteraad 27 maart

advertentie

ANNA PAULOWNA – Op 27 maart a.s. om 20:00 uur, vergadert de gemeenteraad in de raadszaal van MFA De Ontmoeting, De Verwachting 1 in Anna Paulowna. Deze vergadering is een bijzondere, omdat na de verkiezingen van 21 maart, afscheid wordt genomen van vertrekkende raadsleden, en de leden van de nieuw gekozen gemeenteraad worden geïnstalleerd.

De volledige agenda, met alle raadsstukken kunt u bekijken via de volgende link

1 Opening
2 Mededelingen voorzitter
3 Vaststellen agenda
4 Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming
5 Motie M 2018 14 CDA Omgevingsvisie ruimte voor ruimte
6 Vaststellen overdrachtsdocument
7 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 22 februari 2018
8 Vaststellen ingekomen stukken lijst
9 Onderzoek geloofsbrieven en beslissing omtrent de toelating van de nieuw verkozen raadsleden
10 Afscheid van niet-terugkerende raadsleden
11 Sluiting

advertentie