Vergadering gemeenteraad 25 januari 2018

advertentie

ANNA PAULOWNA – Op 25 januari om 20:00 uur vergadert de gemeenteraad in MFA De Ontmoeting, De Verwachting 1 in Anna Paulowna.

Hieronder de agenda van deze vergadering. De volledige agenda met alle raadsstukken kunt u vinden via deze link.

1 Opening
2 Installatie nieuw raadslid
3 Mededelingen voorzitter
4 Vaststellen agenda
5 Inspreken burgers
6 Vaststellen agenda
7 Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming
8 Vaststellen lijst ingekomen stukken
9 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 19 december 2017
10 Experiment centraal stemmen tellen
11 Sluiting

advertentie