Vergadering gemeenteraad

advertentie

ANNA PAULOWNA – Op 31 januari om 20:00 uur vergadert de gemeenteraad van de gemeente Hollands Kroon in MFA De Ontmoeting, De Verwachting 1 in Anna Paulowna. Hieronder de agenda van deze vergadering. De volledige agenda met alle raadsstukken kunt u vinden via deze link

1 Opening
2 Mededelingen voorzitter
3 Vaststellen agenda
4 Bestemmingsplan verplaatsing Lidl Wieringerwerf
5 Gedragscode Wet natuurbescherming
6 Aanvraag extra subsidie Stichting RTV Noordkop
7 Vaststellen agenda
8 Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming
9 Vaststellen lijst ingekomen stukken
10 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 18 december 2018
11 Aanvraag suppletie-uitkering ‘Bommenregeling 2017’
12 Bestemmingsplan De Weel 20 Zijdewind
13 Bestemmingsplan Westerweg 16 Nieuwe Niedorp
14 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Hollands Kroon 2019
15 Benoeming fractieondersteuners CU, LADA, GL, SHK, VVD en PvdA
16 Benoeming leden klankbordgroep burgemeester (volgt)
17 Sluiting

advertentie