Vergadering gemeenteraad 2 november 2017

advertentie

ANNA PAULOWNA – Op 2 november om 17:00 uur (!) vergadert de gemeenteraad in de raadszaal van MFA de Ontmoeting, de Verwachting 1 in Anna Paulowna.

De volledige agenda met alle raadsstukken kunt u bekijken via deze link
Tijd: 17:00 uur – 23:00 uur
Voorzitter: Dhr. J.R.A. Nawijn
Toelichting: Begroting

Agendapunten
1 Opening
2 Mededelingen voorzitter
3 Vaststellen agenda
4 Inspreken burgers
5 Gemeentelijk Rioleringsplan
6 Programma onderwijshuisvesting 2018
7 ICT bestuursopdracht
9 Programma begroting 2018 en noodzakelijkheden, wensen en bezuinigingen 2018
10 Vaststellen agenda
11 Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming
12 Vaststellen lijst ingekomen stukken
13 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 28 september 2017
14 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 3 oktober 2017
15 Bestemmingsplan ‘De Michaëls-terp’ Oosterland
16 Gemeentelijk Rioleringsplan
17 Programma onderwijshuisvesting 2018
18 ICT bestuursopdracht
19 Noodzakelijkheden, wensen en bezuinigingen 2018
20 Programmabegroting begroting 2018 (incl. Huisvesting MFA /KD)
21 Sluiting

advertentie