Vergadering gemeenteraad 1 november

advertentie

ANNA PAULOWNA – Op 1 november om 20:00 uur vergadert de gemeenteraad van de gemeente Hollands Kroon in MFA De Ontmoeting, De Verwachting 1 in Anna Paulowna.

Hieronder de agenda van deze vergadering. De volledige agenda met alle raadsstukken kunt u vinden via deze link.

1. Opening
2. Benoeming interim griffier
3. Mededelingen voorzitter
4. Vast stellen agenda
5. Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming
6. Tweede Bestuursrapportage 2018
7. Jaarverslag informatiebeveiliging 2017
8. Bestemmingsplan Trambaan
9. Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Hollands Kroon 2018
10. Vaststellen agenda
11. Vaststellen ingekomen stukken
12. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 27 september 2018 (volgt)
13. Nota kostprijsberekening en -doorbelasting
14. Bestemmingsplan De Weel 20 Zijdewind
15. Verordening auditcommissie gemeente Hollands Kroon 2018
16. Verordening op de rekenkamercommissie Hollands Kroon 2018
17. Gedragscode bestuurlijke integriteit gemeenteraad Holland
18. Sluiting

 

advertentie