Update herstructurering Wieringerwerf

advertentie

WIERINGERWERF – De gemeente heeft op haar website de meest recente informatie over de herstructurering van de gemeente Wieringerwerf geplaatst. Nadat de gemeenteraad in december 2017 heeft ingestemd met de stedenbouwkundige uitwerking voor de herstructurering is er op alle onderwerpen doorgegaan met de planontwikkeling.

Aan de orde komt de samenwerking met de Stichting Sport en Welzijn, de organisatie die de ontwikkeling van de sportcampus aan het voorbereiden is. Volgens de planning start de bouw in 2020 en volgt ingebruikname van de scholen in 2021.

De Terpstraat en Terpweg, het winkelgebied van Wieringerwerf, ondergaan een metamorfose. De verkeersstromen worden onderzocht en de logistieke gevolgen van de aanpassingen voor de winkeliers worden in kaart gebracht. De zakenclub heeft in samenwerking met De Nieuwe Winkelstraat, een organisatie die winkelgebieden ondersteunt bij ontwikkeling, een actieplan gemaakt. De verschillende onderdelen daarvan werken zij nu uit. Een mooie mijlpaal vormt de begin dit jaar ondertekende overeenkomst met supermarkt Lidl voor de verplaatsing naar de locatie ‘Cremers’.

Meer gedetailleerde informatie kunt u vinden op de website van de gemeente. https://www.hollandskroon.nl/inwoners/nieuws/herstructurering-wieringerwerf-krijgt-steeds-meer-vorm

advertentie