Twijfel over veiligheid inrichting fietsstraat N241

advertentie

(door: Theo Moras)

’t VELD – Er bestaat nog steeds ernstige twijfel over veiligheid bij de definitieve inrichting van de fietsstraat vanaf Verlaat/Zijdewind richting Schagen.

Deze fietsstraat zou in beginsel worden uitgevoerd en afgewerkt met ribbels in de middelstrook om de snelheid te verminderen en de rijbanen min of meer gescheiden te houden.

Nu schijnt deze middenstrook te worden vervangen door printstrook wat deze fietsstraat niet alleen onveiliger zal maken maar ook geen enkele belemmering zal vormen om de snelheid te matiggen. Door het aanbrengen van deze printstrook i.p.v. een ribbelstrook zal er voor de vele fietsers die gebruikmaken van deze fietsstraat ook geen enkele belemmering zijn om met nog meerdere naast elkaar te fietsen wat juist in de huidige nog niet afgewerkte situatie reeds het geval blijkt te zijn.

De provincie Noord-Holland is volop bezig met de herinrichting en de definitieve afwerking van de Provincialeweg (N241) tussen Schagen en Verlaat. Wat de afwerking van de fietsstraat betreft wordt de Provincie Noor-Holland dringend verzocht om dit voornemen alsnog te wijzigen en te voldoen aan de inrichtingswensen  Rijbaanindeling – Middenstrook van het CROW.

Bovendien wordt de Provincie nogmaals verzocht om wat de openbare verlichting op dit traject betreft een uitzondering te maken. Het betreft hier de vraag van en voor de weggebruikers die ook voornamelijk bestaat uit leerlingen van alle scholen in Schagen die door leerlingen uit de weide omtrek worden bezocht.

Het aanbrengen van betere verlichting op fietsroutes tussen Verlaat en Schagen is van wezenlijk belang om een betere veiligheid te garanderen. Er komt nu alleen verlichting rond de rotondes (en circa 50 meter voor en achter de rotonde), en op de fietsoversteek bij de Muggenburgerweg. Betere verlichting op fietsroutes tussen Verlaat en Schagen is van wezenlijk belang vooral voor alle leerlingen van Scholen in Schagen.

Er zouden ook tussen de rotondes om de circa 50 meter lantaarns geplaatst kunnen worden om een betere veiligheid te garanderen, en het angst gevoel in een donkere omgeving te verminderen.

Het is volkomen duidelijk dat het provinciaal beleid is om geen verlichting te plaatsen bij de provinciale wegen op de hoofrijbaan, fietspaden en de parallelwegen. Maar gezien de ervaringen en de klachten die nu al regelmatig geuit worden tijdens de donkere voor en najaar perioden is het bijzonder wenselijk en geen overbodige luxe om hierin tegemoet te komen.

advertentie