Transparant en soepel?

advertentie

INGEZONDEN – Het College van de ‘Kroon van Holland’ moet het met twee mensen minder doen. Ze namen hun politieke verantwoordelijkheid en stapten op. Blijkbaar waren ze niet bij machte hun ambtenarenapparaat voldoende te controleren en aan te sturen. Maar zijn de problemen nu opgelost?

Er zijn wel wat ambtenaren vertrokken, maar het is de vraag of er anderen met voldoende kennis en expertise voor in de plaats zijn gekomen. Ik kan me voorstellen dat er angst heerst in het Kroondomein. Is mijn baan nog wel zeker? Doe ik wel voldoende mijn best? Dat zijn vragen waarmee de werkers in het Kroondomein rondlopen. Naar verluidt is het ziekteverzuim flink opgelopen en dat is een logisch gevolg van de ‘zuiveringen’.

Het College lijkt volkomen blind te varen op het oordeel van hun ambtenaren. Ook wethouder Van Gent deed en doet dat. Nog vers in het geheugen liggen de bezuinigingen op de Wmo. Met de botte bijl hakte ze er stevig op los, waardoor ouderen en gehandicapten zwaar werden getroffen. De rechter gaf haar terecht een flinke tik op de vingers. Zij moest de bezuinigingen terugdraaien. Zij had haar ambtenaren volledig vertrouwd. En wethouder Groot? Hij legt geluiden uit de samenleving gemakkelijk naast zich neer. Vaak lijkt hij het gezeur te vinden. De dringende roep om meer veiligheid op straat wil hij niet horen.  

College, het toverwoord is transparantie. En betracht daarnaast ook enige soepelheid. Geef openheid van zaken zoveel als het kan. Luister naar wat de burgers te zeggen hebben. Snoer niet de mond van een inspreker, maar laat hem uitpraten. Laat toehoorders applaudisseren ook al verbiedt het protocol dat. Handel naar de geest en niet naar de letter van de Wet. Kortom, werk samen met de inwoners van de Kroon. En respecteer ze. Alleen dan kan de afstand tussen gemeentebestuur en de Hollandskroners worden overbrugd… 

Foto: Tonneman wordt de mond gesnoerd
Kees Zwaan 
Hollands Kroon

advertentie