Toekomst van de visserij is zorgwekkend, vissers luiden de noodklok

advertentie

ChristenUnie bezoekt Nederlandse Vissersbond op Urk

Op vrijdag 8 februari gingen afgevaardigden van de ChristenUnie uit de Europese, nationale, provinciale en lokale politiek in gesprek met Urker vissers en de Nederlandse Vissersbond over hete hangijzers waar de visserijsector op dit moment tegenaan loopt, zoals pulsvisserij, Brexit en windmolenparken op zee.

“Er heerst veel onzekerheid in de visserij”, zei Johan Nooitgedagt, voorzitter van de Nederlandse Vissersbond in zijn openingswoord aan de negenkoppige delegatie van de ChristenUnie. “Het is tijd om de noodklok te luiden. Onze vissers verdienen duidelijkheid.” Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP) meldde dat de besluitvorming over de pulskor de komende week in een eindfase komt. “Hoogstwaarschijnlijk wordt volgende week in Straatsburg de laatste Triloog gehouden. De uitkomsten van dat beraad moeten vervolgens worden goedgekeurd door zowel de Raad van Visserijministers als het voltallige Europees Parlement. Het is bijzonder spannend.”

Pulsvisserij
Vooral het onderwerp pulsvisserij werd nadrukkelijk besproken tijdens de bijeenkomst op Urk. Vissers Hendrik Romkes, Hein Nentjes en Willem Snoek gaven aan de besluitvorming over de toekomst van het pulstuig met tranen in hun ogen tegemoet te zien. Europarlementariër Peter van Dalen is schaduwrapporteur in het dossier technische maatregelen en als onderhandelaar betrokken bij de Triloog. Als voorstander van het pulstuig probeert Van Dalen het hoogst haalbare uit de onderhandelingen te halen, maar bij zijn collega’s klinken ook negatieve geluiden. “De opvattingen over het pulsdossier lopen zeer uiteen: er zijn collega’s die de methode vandaag volledig willen verbieden, en er zijn enkele collega’s die deze duurzame innovatie top vinden”, vertelde Van Dalen. Van Dalen verwacht dat er op korte termijn een besluit valt over de toekomst van de pulsvisserij.

Windmolenparken op zee
Windmolenparken op zee zijn tevens een doorn in het oog voor vissers. “Vanuit de ChristenUnie zijn wij voor verduurzaming, maar het moet niet ten koste gaan van beroepsgroepen zoals de visserij”, gaf Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber aan. De Nederlandse Vissersbond zit samen met VisNed aan de onderhandelingstafel om met betrokken partijen een akkoord te vormen over de toekomst van de Noordzee. Dit traject wordt begeleid door de heer Wallage en moet binnen een half jaar afgerond zijn. “Wij streven hierin naar voldoende ruimte voor de visserij en een transitiefonds waarmee vissers zich kunnen aanpassen aan de veranderende Noordzee”, aldus Nooitgedagt.

Brexit
Een “No deal” binnen de Brexit zou een ramp zijn voor de visserij, dat ziet de ChristenUnie ook. De partij zou het liefst zien, dat de Britten in de Europese Unie blijven. Zoals het lijkt hecht de onderhandelaar namens Europa, Michel Barnier, veel waarde aan de visserij en neemt hij dit ook gewichtig mee in zijn onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk.

Aanwezigen
Namens de ChristenUnie waren Peter van Dalen (Europarlementariër), Carla Dik-Faber (Tweede Kamerlid), Harold Hofstra (Gedeputeerde Provinciale Staten), Jan van Dijk (Statenlid) en Auke Pasterkamp (afdeling Urk) aanwezig op Urk. Vissers Willem Snoek (SC10, SC25, SC35 en SC45), Hein Nentjes (UK47) en Hendrik Romkes (MDV1 en NG19) ventileerden hun mening over de visserij samen met de afgevaardigden van de Nederlandse Vissersbond: Johan Nooitgedagt (voorzitter), Derk Jan Berends (secretaris), Durk van Tuinen (projectmanager) en Jacob Snoek (manager administratie en quota).

advertentie