Tip de Redactie

Via onderstaand formulier kunt u de redactie een bericht toe sturen. Heeft u foto’s of bijlagen stuur uw bericht dan naar redactie@noordkopnieuws.nl

Algemene plaatsingsvoorwaarden
Noordkopnieuws.nl behoudt zich het recht voor om aangeleverde berichten indien nodig aan te vullen of in te korten en vervolgens te publiceren. Doordat er dagelijks veel nieuwsberichten worden aangeleverd is de redactie genoodzaakt om een keuze te maken.  Discriminerende, haatdragende, seksueel getinte of anderszins kwetsende teksten worden niet geplaatst.

Aanleveren van Foto’s
Eventuele foto’s in hoge resolutie JPG-bestand als bijlage verzenden. Alleen liggend formaat, minimaal met een resolutie van 300 dpi. Bij voorkeur meerdere foto’s met bijschrift en vermelding van de fotograaf die de foto(s) heeft gemaakt.

 

Tip Redactie
6 + 5 =

U wilt ons een bericht of artikel toe sturen, neemt u onderstaand even door!

Een artikel bevat de volgende vragen

  • Wie: Wie of welke club plus vermelding van de woonplaats.
  • Wat: Wat gaat er gebeuren / is er gebeurd?
  • Waar: Waar vindt het plaats, in welke plaats, op welk adres, in welke zaal?
  • WaaromWaarom is er feest, waarom wilt u iets bereiken, waarom is er protest?
  • Wanneer: Wanneer gaat er iets gebeuren / is iets gebeurd, hoe laat en op welke dag?
  • Hoe: Hoe gaat u dat doen, met muziek, samen met anderen?

Kies voor de toekomstige of verleden tijd en schrijf vervolgens het gehele artikel in die tijd.
Een verslag schrijft u in de verleden tijd.