Woningbouw of landbouw

22 februari 2017

(Ingezonden brief) Verworven grond voor woningbouwplan ‘t Veld-Noord heeft na 15 jaar nog steeds agrarische bestemming.