Succesvolle start IPC op Het Baken

advertentie

Wieringerwerf – Basisschool Het Baken is het nieuwe schooljaar succesvol gestart met IPC. Dit is een eigentijds curriculum voor het basisonderwijs dat kinderen stimuleert om beter te leren én hun talenten te ontdekken. Door het werken met IPC richt Het Baken zich op het veranderende onderwijs van de 21th eeuw. Naast kennis richt IPC zich op het aanleren van vaardigheden zoals kritisch zijn, samenwerken en probleem oplossend denken.

Inmiddels zijn de eerste thema’s afgerond en wordt door het team tevreden teruggekeken op deze eerste periode. ‘’We zien een enorme betrokkenheid en veel plezier bij onze kinderen,’’ aldus Noortje Cals, leerkracht van groep 4/5 en IPC-coördinator op Het Baken.

Samenhang
De vakgebieden staan niet meer op zichzelf, maar worden in samenhang aangeboden. Cals: ‘’Doordat kinderen bij álle vakken met een onderwerp aan de slag gaan kunnen ze de diepte in en leren ze verbanden te zien en verbindingen te maken.’’
‘’Het leren richt zich hiermee op het lange termijn geheugen van kinderen waardoor de lesstof veel beter beklijft,’’ vult directeur Freek Steeman aan.

Startpunt
Elk thema begint met een startpunt waarin de nieuwsgierigheid van kinderen wordt geprikkeld. Maandag 5 november was voor alle groepen het startpunt van een nieuw thema. De kinderen van de onderbouw hebben het kabouterpad gelopen als startpunt van het thema ‘’herfst.’’ De middenbouw ging op excursie naar het museum van de 20e eeuw. De komende weken wordt er gewerkt aan het thema ‘’uitvindingen & ontdekkingen.’’ De start van het thema ‘’voortrekkers van verandering’’ in de bovenbouw vond plaats in de klas. Via een debat moesten vijf bekende Nederlanders het publiek overtuigen wie er mee mocht in de luchtballon waar slechts plek was voor één persoon. Het was André Hazes jr. die het publiek wist te overtuigen.

advertentie