Subsidie aanvragen voor 2019 mogelijk tot 1 mei 2018

advertentie

ANNA PAULOWNA – Verenigingen, stichtingen en/of andere initiatiefnemers kunnen voor het jaar 2019 subsidie aanvragen. Het gaat om subsidies voor de thema’s gezondheid, jeugd, kunst en cultuur, ouderen, sport en recreatie & toerisme.

Subsidie aanvragen kan tot 1 mei 2018
De subsidie kunt u via de link onder Zie ook aanvragen. De subsidieaanvraag 2019 moet vóór 1 mei 2018 worden ingediend. Als het niet mogelijk is uw aanvraag op tijd in te dienen, dan kunt u het college verzoeken om uitstel. Bij dit verzoek moet u aangeven waarom het niet mogelijk is de aanvraag vóór 1 mei 2018 in te dienen en tot welke datum u uitstel  vraagt. Dit verzoek kunt u digitaal of per post naar ons toesturen.
Aanvragen na 1 mei 2018 worden niet in behandeling genomen
Een aanvraag die zonder toelichting na 1 mei 2018 wordt ingediend, wordt niet in behandeling genomen. Het gevolg is dan dat er geen subsidie wordt toegekend voor 2019.
Incidentele subsidies van de Hollandse Kroonse Uitdaging
Sinds 2017 verstrekt de Hollands Kroonse Uitdaging incidentele subsidies. Subsidie wordt verstrekt aan initiatieven die de leefbaarheid van inwoners binnen Hollands Kroon bevorderen en onderlinge betrokkenheid versterken. Als stichting of vereniging kunt u een aanvraag bij de Hollands Kroonse Uitdaging indienen voor ondersteuning bij uw werk. De aanvragen voor incidentele subsidies 2019 kunnen net als in 2018, worden ingediend bij de Hollands Kroonse uitdaging.
Vragen?
Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.

advertentie