StemWijzers Provinciale Statenverkiezingen online op 13 februari

advertentie

NOORD-HOLLAND – Op woensdag 13 februari gaat de StemWijzer voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart online. Er zijn StemWijzers beschikbaar voor Noord-Holland, Gelderland, Flevoland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg en Overijssel. www.stemwijzer.nl

In de StemWijzers is duurzaamheid dit keer het belangrijkste onderwerp. In alle StemWijzers komt dit onderwerp verschillende keren terug. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om windmolens, zonnepanelen, subsidies voor duurzame energie etc. Andere thema’s die we veel in de StemWijzers terugzien zijn het openbaar vervoer, de verschillende vliegvelden in Nederland, woningbouw, verbreden/aanleg van wegen en voorstellen ter bevordering van de democratie, zoals het invoeren van een referendum.

Onder leiding van de commissaris van de Koning Arthur van Dijk stellen de lijsttrekkers van de partijen die meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen voor Noord-Holland zich voor aan de pers en krijgen ze ieder de gelegenheid hun belangrijkste standpunten te vertellen. Vervolgens zullen ze de StemWijzer invullen in de Statenzaal. In de aanpalende zaal gaan een jongere en een oudere kiezer van elke partij de StickerStemWijzer doen. Bij de StickerStemWijzer zijn de stellingen uit de provinciale StemWijzer afgedrukt op grote zeildoeken. Met rode en groene stickers kun je aangeven of je het eens of oneens bent met stellingen uit de provinciale StemWijzer. Aan het eind krijg je net als bij de online StemWijzer je persoonlijke uitslag.

advertentie