RTV Noordkop krijgt vooralsnog vertrouwen van de gemeenteraad

advertentie

HOLLANDS KROON – De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft ervoor gekozen om als advies aan het CvdM te adviseren voor RTV Noordkop als Lokale media-instelling boven Schagen FM. De raad verbindt hier echter wel een aantal verbeterpunten aan.

Bij het agendapunt omtrent de zendmachtiging werd uitvoerig gedebatteerd tussen de partijen. Gezamenlijke strekking was dat Schagen FM verder is dan RTV Noordkop op het gebied van professionaliteit. Erkend werd dat Schagen FM hier langer de tijd en een veelvoud aan budget voor heeft gehad.

 

RTV Noordkop -vs.- Schagen FM

Vanuit landelijk beleid wordt er gestreefd naar een streekomroep. Voor de Noordkop betekent dit een fusie/samenwerking tussen de lokale omroepen van Schagen, Hollands Kroon   en Den Helder. Deze samenwerking wil echter niet vlotten en dat heeft Schagen FM ertoe doen besluiten zelf de zendmachtiging aan te vragen voor Hollands Kroon. Een lastige keuze voor de politiek, enerzijds een krachtige omroep uit een naburige gemeente die 65000 euro extra subsidie nodig heeft per jaar, anderzijds een in opbouw zijnde omroep die de laatste anderhalf jaar veel progressie op infrastructuur heeft geboekt (bijvoorbeeld de prachtige nieuwe radiostudio’s in het eigen pand en een zenderbereik van heel Hollands Kroon en misschien wel de Noordkop). Echter in nieuwsvergaring heeft Noordkop met name in de voormalige gemeente Niedorp en in het kritisch volgen van de gemeente, waarbij ook hoor en wederhoor wordt toegepast, nog een slag te maken aldus de verschillende partijen.

 

Kantlijn

VVD heeft bij monde van raadslid Meskers een amendement ingediend. De strekking hiervan was: Advies aan het CvdM voor RTV Noordkop waarbij de subsidie in eerste instantie voor een jaar wordt toegekend. In dat jaar moet RTV Noordkop met een plan komen (inclusief eventuele extra benodigde subsidie) hoe de hele gemeente van goed nieuws te voorzien. Als dat lukt krijgt Noordkop nog een jaar om tot een goede streekomroep te komen waarbij ook RTV Noord-Holland aansluit. Als dit lukt valt er over de bekostiging hiervan te praten. Als dit niet lukt stopt de subsidieverstrekking.

 

Bijna de voltallige raad ging akkoord met dit plan. Twee leden van de PVDA en een lid van LADA stemden tegen, onafhankelijk raadslid Wittink onthield zich van stemming vanwege eventuele persoonlijke belangenverstrengeling. De stemming was daarom 25 voor RTV Noordkop, inclusief amendement, en drie tegen.

Het amendement wordt later verder uitgewerkt.

advertentie