RTV Noordkop krijgt meer geld van de gemeente

advertentie

MFA de Ontmoeting: stemmen tellen én vergaderen

HOLLANDS KROON – Terwijl de stemmen voor het Europees parlement in MFA de Ontmoeting werden geteld vond op donderdag 23 mei ook een vergadering van de gemeenteraad plaats.

De raadsleden bogen zich o.a. over het voorstel van B&W om RTVNoordkop meer subsidie te geven. Bijlstra (VVD) vroeg zich af of RTVNoordkop van ‘bijzondere waarde’ is. Is deze omroep het wel waard om te subsidiëren? Bügel (OHK) wees op de oneerlijke concurrentie ten opzichte van andere media die geen subsidie krijgen, zoals de Wieringer Courant of Wieringernieuws. ‘Die moeten zelf hun broek ophouden’, aldus Bügel. Met de subsidie aan RTVNoordkop wordt volgens de OHK er geld ‘in een put gegooid’. De kwaliteit is nauwelijks verbeterd en van samenwerking is weinig terechtgekomen. De basis is volgens Bügel wankel en bovendien zijn er te weinig vrijwilligers.

Versluis (D66) zag juist wél vooruitgang bij RTVNoordkop. De Groot (CU) zag nog geen ‘waakhond’ van het openbaar bestuur in RTVNoordkop. Een publieke omroep zou volgens hem een ‘luis in de pels’ moeten zijn. Van Gameren (Lada) vond dat er onvoldoende kwalitatieve stappen zijn gemaakt. De vooruitzichten om te komen tot een regionale omroep zijn volgens hem ongunstig. Sijbenga (Anders) zag een verhoging van de kwaliteit maar blijft de ontwikkelingen wel kritisch volgen.

Fekkes (GL) benadrukte dat pas na het toekennen van extra geld RTVNoordkop aan de eisen kan voldoen. Fekkes zag de naamsverandering van SchagenFM (Noordkop Centraal) als een oorlogsverklaring aan RTVNoordkop. Samenwerking schijnt nu verder weg dan ooit. Folkers (PvdA) was kritisch op het voorstel het budget van RTVNoordkop te verhogen. Hij vroeg zich af of er nu sprake is van een lokaal toereikend aanbod van programma’s en nieuws. Vriend (CDA) vond de aanvankelijke voorwaarden voor meer geld niet realistisch. Een extra investering is nodig. Volgens Vriend moet samenwerking tussen de omroepen van onderaf komen. Hij wees op het feit dat 50.000 euro nog altijd veel minder is dan wat de andere omroepen te besteden hebben. Leever (SHK) meldde accoord te gaan met verhoging maar vond een evaluatie in 2020 wel op zijn plaats.
Van Dam (burgemeester en portefeuillehouder) wees op de essentie: moet er eerst een kwalitatieve verbetering zijn alvorens geld wordt gegeven of andersom? Om te verbeteren is volgens haar eerst geld nodig. Er wordt dan geïnvesteerd in verhoging van de kwaliteit. Samenwerking tussen de drie lokale omroepen zag zij niet gebeuren op korte termijn. Wel zag zij een nog intensievere samenwerking tussen RTVNoordkop en de LOS in het vooruitschiet. Van Dam gaat in gesprek met RTVNoordkop over het plaatsen van gemeentenieuws op de website.
Na afloop van de vergadering werd gestemd over het voorstel tot verhoging van de subsidie voor RTVNoordkop. Het voorstel werd ondanks het tegenstemmen van Lada, OHK en de VVD aangenomen. RTVNoordkop krijgt daarmee wat meer te besteden en kan daardoor flinke kwalitatieve verbeteringen doorvoeren.

advertentie