Resultaten ondernemerspeiling Hollands Kroon

advertentie

HOLLANDS KROON – In de maanden mei tot en met juli is er een ondernemerspeiling gehouden. Er zijn  in de onderzoeksperiode zo’n  3800 ondernemers aangeschreven door de gemeente Hollands Kroon om mee te doen aan de ondernemerspeiling.

Er is gekozen voor de ondernemerspeiling van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), omdat dit onderzoek inmiddels door bijna 40 gemeenten is uitgevoerd. De resultaten worden ook gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl

Vier thema’s
De vragen gingen over vier thema’s:

  1. de  bedrijfsomgeving;
  2. de relatie tussen  ondernemer  en  gemeente;
  3. de dienstverlening;
  4. het  ondernemersklimaat in het algemeen.

Het onderzoek geeft vooral de waardering en beleving aan die ondernemers hierbij hebben.

Sturingsinformatie
De peiling biedt inzicht in hoe ondernemers de dienstverlening van ons ervaren en is tevens een nulmeting voor een aantal geformuleerde doelstellingen in de begroting 2018. Het gaat onder meer over het verbeteren van de  ondernemerstevredenheid en het vestigingsklimaat. Evenals de burgerpeiling zien we het onderzoek als een nulmeting. Het is de bedoeling om het onderzoek om de twee jaar te herhalen en zo onze prestaties te kunnen monitoren.

De rapporten kunt u hier en hier downloaden in pdf formaat.

advertentie