Regenboogvlag trotseert harde wind in Anna Paulowna

advertentie

De regenboogvlag wappert op het Kroondomein, het gebouw waar de gemeenteambtenaren werken. Op symbolische wijze wordt hiermee uitdrukking gegeven aan solidaire gevoelens ten opzichte van LHBT’ers. Op talrijke overheids- en andere gebouwen werd deze vlag al gehesen ten teken dat de Nederlandse samenleving niet gediend is van openlijke discriminatie.

Door de Nashville-verklaring te ondertekenen roept volksvertegenwoordiger Cees van de Staaij op tot discriminatie en haat jegens LHBT’ers die volgens hem niet leven naar ‘Gods woord’. Volgens orthodoxe christenen zoals Van der Staaij zijn man en vrouw voor elkaar geschapen en voorbestemd om kinderen te maken. Andere combinaties zoals een huwelijk tussen mannen zou verwerpelijk zijn in Gods ogen. Bovendien zou volgens Van der Staaij homofilie een ziekte zijn die te genezen is. Door deze denkbeelden te onderschrijven laat hij zien dat hij niet veel meer van deze heterogene samenleving begrijpt.

In een liberaal-democratische samenleving is vrijheid een belangrijke waarde. Je bent vrij om je uiten zoals jij dat wilt. Je bent vrij om te zeggen wat jij wilt. Je bent vrij om te geloven wat jij wilt. Maar er zijn wel grenzen aan. Van der Staaij heeft met zijn actie opgeroepen tot haat en discriminatie en ging daarmee een grens over. Hij zal zich waarschijnlijk moeten verantwoorden voor de rechter. Vanuit alle lagen van de bevolking is geschokt gereageerd op de ‘middeleeuwse’ overtuiging van Van der Staaij (SGP). Om daar uiting aan te geven werd uitgebreid gevlagd, niet met de Nederlandse driekleur, maar met kleuren ontleend aan de regenboog. In een echte regenboog lopen de kleuren in elkaar over. En zo is het ook in de samenleving. De vlag staat symbool voor de talloze verschijningsvormen van individuen. We mogen er allemaal zijn. Hoe we er ook uit zien. We horen allemaal tot het menselijke ras. Homo sapiens.

Vrede
De regenboogvlag heeft een lange geschiedenis. In de zestiende eeuw gebruikte de Duitse theoloog Thomas Müntzer de vlag als symbool van Gods heerlijkheid, eenheid en vrede. Hij kwam op dat idee doordat volgens overlevering na de zondvloed een regenboog zou zijn verschenen. Eigenlijk zou Van de Staaij als godvruchtig personage de vlag ook kunnen gebruiken. Een Amerikaanse dominee kwam tijdens de opening van het Vredespaleis naar Nederland om een regenboogvlag te schenken als symbool voor de wereldvrede. In 1961 werd de regenboogvlag meegevoerd tijdens een grote vredesdemonstratie. Een internationale Coöperatie beweging adopteerde de vlag als uitdrukking van eenheid in verscheidenheid.

De vlag op het Kroondomein drukt solidariteit uit. Maar van wie? Van de Hollands-Kroners? Of van de ambtenaren die het Kroondomein ‘bevolken’? Ook in Hollands Kroon wonen orthodoxe christenen die het eens zijn met de stellige bewoordingen in de Nashville-verklaring. Ik hou het erop, dat het hijsen van de vlag een actie is waar alle ambtenaren achter staan. Het is geen uiting van ‘de’ Hollands-Kroners. Toen er in de eerste week van dit jaar helaas kort na elkaar twee gemeenteambtenaren overleden, reageerden hun collega’s door de driekleur halfstok te hijsen. Werkgemeenschap Kroondomein verkeerde dagenlang in rouw…

advertentie