COLUMN: Realisme is ook een ambitie.

advertentie

Hallo, dit is de aarde. Wij verzoeken het gemeentebestuur van Hollands Kroon om onmiddellijk terug te keren. Dit is geen oefening, kom terug. Deze noodkreet klinkt dramatisch en is daarmee exact in overeenstemming met de door de gemeente gevoerde politiek. Aanleiding voor deze oproep is de voortdurende kostenoverschrijding van het ict budget van onze gemeente.

Voor 2018 is een extra budget van 1,1 miljoen euro beschikbaar gemaakt, bovenop de begroting die toch ook al 2,8 miljoen euro bedraagt.

Fors bedrag, maar op zichzelf niet erg veelzeggend. Wij kunnen immers als goedwillende buitenstaanders nauwelijks beoordelen of dit een te hoog bedrag is. De cijfers worden wel inzichtelijk als we de cijfers van Schagen ernaast leggen. Zij zijn klaar voor ongeveer de helft van dit bedrag. Nou weet ik ook wel dat Schagen niet zo’n bijzondere, vooruitstrevende, ambitieuze, zelfsturende gemeente is als wij, maar toch.

Wethouder Groot geeft aan dat hij “in gesprek is gegaan met de buren”, maar dat hij daar geen verlaging van de kosten van verwacht. ,,Iedere gemeente blijkt gebruik te maken van haar eigen software en programma’s. Daar valt in principe dus weinig winst te behalen’’, schreef hij in de krant. Dat is een aparte opvatting. Want wringt hier niet precies de schoen? In mijn beleving kan er dus juist wel winst worden behaald.

Het is onbegrijpelijk dat iedere gemeente kennelijk een eigen koers vaart op gebied van ict. De meeste gemeenten zijn namelijk wat betreft ict behoefte min of meer vergelijkbaar. Ze doen allemaal ongeveer hetzelfde. Ze leveren paspoorten en bouwvergunningen, trekken bedrijven aan, stellen een bestemminsplan op, dat soort werk. Niet heel verschillend van elkaar. Waarom zou de ict dan wel heel veel van elkaar verschillen?

Op aanraden van ChristenUnie-raadslid Johan Paul de Groot gaat Hollands Kroon zich voor 6500 euro per jaar aansluiten bij een vergelijkend onderzoek. Heren, uitgaande van de overtuiging van de wethouder is dit weggegooid geld. Werkelijke kostenbesparing kunnen we realiseren door even een belletje te plegen met de buren. Help elkaar, zoals goede buren doen, en leer van elkaar.

Het is de hoogste tijd dat de regering een einde maakt aan deze geld vretende ijdeltuiterij: elke gemeente dezelfde tools en achterliggend netwerk in automatisering. Gewoon omdat het goedkoper is. Niet elke gemeente hoeft zijn eigen wiel uit te vinden, steeds opnieuw. We hebben de ambitie wel, maar het inzicht en het geld niet. Realisme zou het kernwoord in de gemeentepolitiek moeten zijn, maar daarmee ben ik kennelijk wel roepende in de woestijn.
Begrijp me niet verkeerd, ik ben dol op ambitie. Maar ambitie moet ergens op gebaseerd zijn.

We zijn een hoofdzakelijk agrarische gemeente, met grote kansen op gebied van natuur en recreatie. Dat is iets om trots op te zijn. Concentreer je daar dan ook op, dan bestaat er tenminste kans op succes. Doe iets wat realistisch en haalbaar is. Solo optreden op gebied van ict is, bij gebrek aan werkelijke kennis én een goed functionerend financieel controle mechanisme, vragen om (dure) problemen.

 

advertentie