Raadsleden en burgers houden zich a.s. dinsdagavond bezig met biodiversiteit: alle beestjes kunnen ons helpen

advertentie

Niet alleen wormen zijn goed voor een gezonde bodem. Schimmels en bacteriën helpen ook mee.

REGIO – “De mens heeft de capaciteit om te voorzien (wat kan ons gedrag in de toekomst voor consequenties hebben) en te voorzorgen (preventief, duurzaam gedrag) verloren. Hij zal eindigen door de aarde te vernietigen”, was de sombere toekomstvoorspelling van biologe Rachel Carson.

Haar bestseller ‘Silent Spring’ was een aanklacht tegen het ongebreidelde gebruik van pesti- en herbiciden. Gelukkig is de ontluikende lente van 2019 niet zo stil als in haar boek wordt beschreven. De vogels zijn weer luidkeels aan het kwetteren en de graslanden worden weer groen. Maar als we niets doen om te voorkomen dat de vogels niet meer zingen en we gewoon doorgaan de natuur te vernietigen kan de voorspelling van Carson uitkomen. Dat zal dan niet tijdens ons leven gebeuren, maar wel onze toekomstige nakomelingen treffen.

Inmiddels is er een grote verscheidenheid van leven door de mens uitgeroeid: alleen omdat dat ons zo uitkomt. Alleen omdat we een grotere voedselopbrengst willen genereren. Alleen omdat we sommige planten betitelen als ‘onkruid’ en sommige beestjes als lastig (ongedierte). Maar het naar willekeur uitroeien van leven is een ‘doodlopende’ weg. Langzamerhand wordt ingezien dat er verandering nodig is.

De onlangs gehouden klimaatmars laat zien dat veel Nederlanders die verandering ook willen én nodig vinden. Zelfs conservatieve partijen als de VVD en het CDA lijken wat te willen doen aan de bedreigde natuur. Althans met woorden. Begrippen als duurzaamheid, klimaat en milieu maken inmiddels deel uit van de woordenschat van (economisch) liberale politici. Toch krijgt nog steeds het economische aspect voorrang. Want geld verdienen speelt de hoofdrol.

Dinsdag spreekt de gemeenteraad met burgers over biodiversiteit. Raadslid Peter Meijer is samen met mede-commissieleden waarschijnlijk tot de ontdekking gekomen dat het slecht gesteld is met die diversiteit. Het leven op en in de aardkorst is helaas niet meer zo divers. Zijn we wel bereid om een stukje welvaart in te leveren om bij te dragen aan een gezonde natuur? Wat betekent welvaart als die ten koste gaat van het welzijn? Zijn we wel bereid om een stukje van ons inkomen in te leveren om het milieu te verbeteren? Zijn we wel bereid om eerlijker te delen? Is Meijer bijvoorbeeld bereid om de consequenties van zijn nobele streven naar biodiversiteit te aanvaarden? In ieder geval is het economisch-liberale beleid, waar de partij van Meijer (SHK) medeverantwoordelijkheid voor draagt, fnuikend voor een biodiversiteit.

Humus
Organismen zijn er van piepklein tot enorm groot. . Een grote olifant zie je niet over het hoofd terwijl je een bacterie niet kan zien met het blote oog. Het wemelt van kleine- en grote organismen op- en in de aarde. Allemaal spelen ze een rol in het aardse ecosysteem, waartoe ook de mens behoort. Sterker, zonder kleine beestjes zouden we niet kunnen leven. Alle kleine beestjes helpen ons. ‘Humist’ Marc Siepman gaf er een lezing over. Hij legde uit dat er ontelbare organismen in- en op de aarde leven: bacteriën, schimmels, protozoa, nematoden, mijten, slakken en wormen. Hij is ervan overtuigd dat een gezonde bodem onze gezondheid bevordert. Een gezonde bodem levert namelijk gezonde planten. In een gezonde bodem wemelt het van de ecosystemen die voor een evenwichtige bodem kunnen zorgen. Door alle processen die binnen die ecosystemen plaatsvinden vormt zich een laag humus die onontbeerlijk is voor een gezonde groei van planten. Door de industriële landbouw, waarbij kunstmest en chemische middelen worden gebruikt, gaat veel bodemleven dood en (kringloop)systemen in de bodem raken verstoord. Siepman is van mening dat: “Alle organismen (dus niet alleen mensen) op aarde recht hebben op schone lucht, gezond voedsel, schoon water, een stabiel klimaat en beschutting.”

Kringloop
Industriële landbouw zoals die in Hollands Kroon plaatsvindt, put de aarde uit en is slecht voor de gezondheid van alle leven. Bij minister Carola Schouten van Landbouw is dat inzicht doorgedrongen. Zij pleit voor ‘kringlooplandbouw’. Dat is een manier van ‘landbouwen’ die rekening houdt met de draagkracht van de natuur. Het gebruik van grote hoeveelheden kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen (eufemistisch aangeduid als gewasbeschermingsmiddelen) past niet bij natuurvriendelijke landbouw. De kringloop- of biologische landbouwer is nagenoeg ‘selfsupporting’ en koopt geen kunstmest. Hij gebruikt gewoon de poep van zijn vee of dat van de koeien van de buurman. Hij weet dat hij het tere biologische evenwicht in de natuur niet mag verstoren. De toekomst is niet aan de industriële landbouwer maar aan de ‘kringlooplandbouwer’. Hij kan voor meer biodiversiteit zorgen in- en op de bodem van Hollands Kroon. Maar er zal eerst nog heel wat water door de Rijn moeten stromen voor kringlooplandbouw (op grote schaal) wordt toegepast. Het streven naar biodiversiteit is kernachtig samengevat in de slagzin van de Partij voor de Dieren: ‘alle kleine beestjes helpen’.

advertentie