Raad stemt opnieuw in met RTV Noordkop

advertentie

HOLLANDS KROON – De gemeenteraad van Holland Kroon heeft dinsdagavond ingestemd met een betere onderbouwing van de keuze eerder dit jaar voor de lokale omroep. Daarmee werd het Commissariaat van de Media geadviseerd de zendmachtiging voor Hollands Kroon toe te kennen aan RTV Noordkop.

Het CvdM besloot het advies te honoreren, maar Schagen FM maakte daartegen formeel bezwaar. Na een hoorzitting besloot het CvdM de gemeente Hollands Kroon om een nadere onderbouwing te vragen. Die betrof vooral de representativiteit van het ProgrammabeleidBepalend Orgaan (PBO) van de omroep. Dat is nu opnieuw door de raad vastgesteld.

Hoewel het er formeel niet om ging, werd dinsdagavond toch ook door meerdere raadsleden stilgestaan bij het presteren van de omroep. Tijdens de raad van 22 februari werd bij motie al opgeroepen werk te maken van meer nieuws uit de gehele gemeente en van de samenwerking in de regio. Dat kwam ook nu weer aan de orde.

Stappen
Volgens VVD-raadlid Bijlstra zijn er de afgelopen tien maanden nog geen stappen gemaakt in het verbreden van de nieuwsvoorziening. Volgens Buczynski (PvdA) zijn er wel wat stappen gemaakt, maar is de achterstand op Schagen FM nog groot. Ook CU-raadslid Groot meent dat RTV Noordkop “nog geen lokale omroep voor de hele gemeente” is. Lada sloot zich bij monde van Van Gameren aan bij de kritiek, maar stelde ook het knap te vinden dat de omroep het redt “met het subsidiebedrag dat ze krijgen”. RTV Noordkop krijgt een fractie van de bekostiging (lokale omroepen ontvangen wettelijk gezien geen subsidie) die LOS Den Helder en Schagen FM krijgen.

Bijval voor de omroep kwam er van Leever (SHK): “Als wij de minimale bijdrage geven, kunnen we niet verwachten dat ze het net zo goed kunnen doen als in Schagen, waar veel meer wordt bijgedragen”. Raadslid Peters van GroenLinks ging daarin mee: “als je samenwerking wilt bevorderen, moet je zorgen voor gelijkwaardige partijen”, waarna ze opriep er eerst voor te zorgen dat RTV Noordkop zich verder kan ontwikkelen. Ook voor Sijbenga (Anders!) was het duidelijk: “als je over veel meer geld beschikt kun je ook meer kwaliteit leveren”.

Portefeuillehouders
Het CDA bracht na een vrij lange discussie de zaak weer terug tot de kern; het PBO. “Het voldoet aan de wettelijke criteria, dus moeten we ermee instemmen. En komen tot samenwerking heeft tijd nodig, die moet je ze ook gunnen. Laten we ons als beste stuurlui aan wal zo weinig mogelijk bemoeien met de ontwikkelingen die de mensen toch echt zelf moeten doen.” Op verzoek van de VVD gaat burgemeester Nawijn wel kijken of de portefeuillehouders van de drie Noordkopgemeenten in deze iets kunnen betekenen.

Sommige raadsleden gingen ten aanzien van de samenstelling van het PBO in op de woonplaats van het PBO-lid of de plaats waar de organisatie die zij vertegenwoordigen is gevestigd, maar dat is wettelijk gezien helemaal niet van belang. Het gaat om waar de leden en hun organisaties hun werk verrichten en dat is voor alle leden de gemeente Hollands Kroon (en een enkeling ook daarbuiten). Daarmee voldoet het dus ruimschoots aan de wettelijke criteria.

Uiteindelijk stemde een ruime meerderheid opnieuw in het voordeel van RTV Noordkop. Alleen PvdA-raadslid Buczynski en de CU stemden tegen.

advertentie